Hemucryl Enamel HI-Build

Popis

Hemucryl Enamel HI-Build 58030 je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi akrylátové disperze. Po zaschnutí vytváří lesklý nátěr, na kterém se nezachycují nečistoty, bez zažloutnutí, s dobrým zvětráváním a vysokým leskem. Zvláště vhodný pro bezvzduchové stříkání. Vyhovuje Nařízení EU 2004/42/EC, směrnice o barvách o omezení těkavých organických sloučenin: podkategorie i.
 • Vlastnosti

  Může přispět k získání bodů pro projekty LEED (nízkoemisní materiály, environmentální prohlášení o produktu). Může přispět k získání kreditů pro projekty BREEAM (kvalita ovzduší v interiéru, dopad životního cyklu). Vhodné pro projekty systému DGNB.
 • Doporučené použití

  Jako lesklý vrchní nátěr ve vodou ředitelných nátěrových systémech, v interiéru a exteriéru, ve středním až těžkém korozním prostředí. Pro použití ve stavebnictví je potřeba vzít v úvahu relativně vysokou odolnost proti difúzi vodních par a oxidu uhličitého. Na zábradlí a podobné výrobky se alternativně doporučuje chemicky vytvrzující nátěr.
 • Trh a aplikace

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream
  Thermal Power/Thermal power

Nové omezení diizokyanátů v Evropě podle nařízení REACH

Nové nařízení EU 2020/1149 vstoupí v platnost 24. srpna 2023. Více informací o novém omezení diizokyanátů v Evropě podle nařízení REACH najdete zde.
LOADING