Hempafire Pro 400

Popis

Hempafire Pro 400 je jednokomponentní, rozpouštědlový, fyzicky vysychající zpěňující nátěr pro pasivní požární ochranu stavební oceli proti celulózovým požárům. Je optimalizován pro R90, R120 a pro aplikace v dílně a na místě. V závislosti na projektu může být možná požární ochrana u aplikací R120.
  • Vlastnosti

    Velmi konkurenceschopné zatížení, které má za následek sníženou spotřebu nátěru a méně nanášených vrstev. Jeden produkt pro nejběžnější ocelové profily ke snížení složitosti při aplikaci a specifikacích. Byl schválen a certifikován třetí stranou podle EN13381-8 a BS 476-21. Má ETA se značkou CE a schválení ApplusFire. Snadná aplikace a hladký povrch přispívají k vynikajícímu kosmetickému konečnému vzhledu oceli. Lze aplikovat až 1 600 mikronů [63 mil] tloušťky suchého nátěrového filmu na jeden nátěr, čímž poskytuje požadovanou ochranu u méně nátěrů. 12 měsíců odolná vůči povětrnostním vlivům bez vrchního nátěru za předpokladu, že je nátěr dostatečně zaschlý, nanesen podle pokynů k aplikaci a není vystaven kondenzaci, tekoucí nebo shromažďující se vodě. K dispozici je environmentální prohlášení o produktu s certifikací třetí strany (EPD typu III, podle ISO 14025, EN 15804). Produkt může přispět ke kreditům EPD pro projekty LEED a BREEAM. Vyhovuje Nařízení EU 2004/42/EC, směrnice o barvách o omezení těkavých organických sloučenin: podkategorie i.
  • Doporučené použití

    Jako zpěňující požární ochrana konstrukční oceli v podmínkách interiéru i exteriéru, až do podmínek C4 (ISO 12944-2). Vhodný pro nosníky I, H sloupy, duté profily a komorové nosníky. Jako opravný nátěr a materiál na provádění oprav nátěru poškozených oblastí čerstvě naneseného produktu Hempafire Pro 400.
  • Trh a aplikace

    Infrastructure/Civil structures

Nové omezení diizokyanátů v Evropě podle nařízení REACH

Nové nařízení EU 2020/1149 vstoupí v platnost 24. srpna 2023. Více informací o novém omezení diizokyanátů v Evropě podle nařízení REACH najdete zde.
LOADING