Hempadur Avantguard 550

Popis

Hempadur Avantguard 550 je aktivovaný zinkový epoxidový základní nátěr v souladu s požadavky úrovně 3, typ II v SSPC Paint-20, 2019. Hempadur Avantguard 550 se používá jako epoxid s vysokým obsahem zinku s vysokou mechanickou pevností. Výrobek je plně v souladu s normou ASTM D520 typu II a směrnicí EU 2004/42/ES, směrnicí o barvách o omezení těkavých organických sloučenin: podkategorie j.
 • Vlastnosti

  Snižuje účinek koroze a poskytuje velmi dobrou galvanickou ochranu. Rychleschnoucí základní nátěr s krátkými minimálními doby čekání při přetírání. Vynikající mechanická pevnost, také při cyklických teplotách, se zlepšenou tolerancí při vysoké tloušťce nátěrového filmu díky vysoké pružnosti a samoopravnému účinku. Vynikající tolerance vůči vysoké relativní vlhkosti během aplikace. Vytvrzuje od -10°C [14°F].
 • Doporučené použití

  Hempadur Avantguard 550 se doporučuje jako univerzální základní nátěrová hmota pro dlouhodobou ochranu oceli v silně korozním prostředí.
 • Trh a aplikace

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore
  Oil and Gas/Pipe coatings
  Rail/Rail
  Thermal Power/Thermal power
  Wind/Wind towers

Seznamte se s vylepšenými bezpečnostními informacemi pro EU

Naplánujte ten nejbezpečnější postup aplikace barev. Pomůžou vám Bezpečnostní informace (tzv. SUMI), které najdete u našich produktů prodávaných v EU.
LOADING