Rosteme udržitelným způsobem

Vytváříme krásnější budoucnost pomocí udržitelných nátěrových řešení

Chceme vytvářet lepší budoucnost pomocí udržitelných nátěrových řešení. To je náš cíl, který stojí za vším, co děláme. V následujících letech vidíme obrovský potenciál ve snaze společně s našimi zákazníky posunout svět k udržitelnější budoucnosti. V každém odvětví na celém světě totiž potřebují naši zákazníci chránit své domy, lodě, větrné elektrárny či mosty a zároveň musí myslet na klimatické cíle a přispívat k cirkulární ekonomice. A přitom vždy dbát na bezpečnost.

Ve spolupráci s našimi zákazníky tak chceme formovat světlejší budoucnost pro náš obor, zaměstnance i planetu – to je naše mise, poslání a motivace.

Naše cesta je založená na třech základních prioritách:

  • Být lídrem odvětví
  • Být lídrem v udržitelnosti
  • Být důvěryhodným partnerem

Vedení v oboru

Okolní svět je dynamický. Realita našich zákazníků i jejich klientů se neustále mění. A my jim chceme nabídnout to, co právě potřebují. Chceme si zajistit silnou vedoucí pozici ve vybraných subsegmentech a lokalitách, a to v našich čtyřech klíčových segmentech: dekorativní nátěry, nátěry pro lodě, pro infrastrukturu a pro energetiku.

Lídr v udržitelnosti

Abychom mohli sloužit našim zákazníkům, ospravedlnit naše budoucí podnikání a posilovat naše závazky v oblasti sociální udržitelnosti, musí být udržitelnost motorem pohánějícím náš způsob podnikání. Například naše inovace proto budou ještě více zaměřené na udržitelnost. Pomůžeme tak zákazníkům splnit jejich programy udržitelnosti.

Půjdeme příkladem a staneme se v našich provozech uhlíkově neutrální. Na základě vědeckých poznatků snížíme emise v celém našem řetězci, budeme klást větší důraz na cirkularitu a budeme podporovat diverzitu a inkluzi.

Důvěryhodný partner

Řadu let získáváme důvěru našich zákazníků díky spolehlivým produktům a službám. Jako jejich důvěryhodný partner v tom budeme i nadále pokračovat a budeme chránit nejcennější majetek zákazníků pomocí našich nátěrových řešení a služeb.

Zjistěte víc

Zjistěte víc o práci v Hempelu
Podívejte se, co děláme pro udržitelnost
LOADING