Hempel's Nexus II 27400

Description

Hempel's Nexus II 27400 là áo khoác cho các hệ thống silicone có đặc tính chống ăn mòn.
  • Recommended use

    Hempel's Nexus II 27400 được sử dụng làm lớp niêm phong/áo khoác cho hệ thống Hempaguard®/Hempasil. Hệ thống bảo dưỡng, chống rỉ: Sản phẩm được thiết kế với mục đích phục hồi hệ thống chống rỉ cũ bằng lớp sơn phủ Hempaguard®/Hempasil, tạo liên kết giữa hệ thống chống rỉ hiện có và lớp sơn phủ Hempaguard®/Hempasil. Điều này là khả thi với điều kiện tình trạng chung của hệ thống chống rỉ cũ là tốt. Bảo trì/Đóng mới, Toàn bộ hệ thống: Sản phẩm được thiết kế để sử dụng như một lớp sơn kết nối giữa sơn lót chống ăn mòn đã được phê duyệt và sơn phủ Hempaguard®/Hempasil. Được sử dụng kết hợp với Hempasil Nexus X-Tend 27500 cho các lớp phủ toàn bộ của Hempaguard®/Hempasil topcoats. Nhiệt độ đóng rắn tối thiểu cho hệ thống này là 0°C [32°F].
  • Markets and application

    Marine/Marine dry dock
    Marine/Marine new build

Hempel rolls out improved safety information (EU)

Plan the safest process for your paint application with Safe Use Mixture information (also called SUMIs) on all products.
LOADING