Hempaguard X8 89940

Description

Hempaguard X8 là lớp phủ bảo vệ chống bám bẩn tiên tiến dựa trên công nghệ ActiGuard® sử dụng tác dụng bổ sung của silicone hydrogel tiên tiến và chất diệt khuẩn ngăn bám bẩn hiệu quả để tăng cường hàng rào chống hà, kéo dài thời gian không bám bẩn và giảm thiểu độ nhám của vỏ tàu. Hempaguard X8, là một phần của hệ thống Hempaguard MaX, có khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất cao và cũng thích hợp cho các tàu hoạt động với khoảng thời gian dài (lên đến 90 tháng) và/hoặc thời gian không tải rất dài (lên đến 120 ngày). Hempaguard X8 là lớp phủ bảo vệ chống bám bẩn tiên tiến, dựa trên silicone, với hàm lượng chất rắn cao.
  • Features

    Recommended for slow steaming and tropical waters. Excellent operational flexibility. High to low activity level. Very smooth coating surface and low friction. Maximised out docking fuel performance. Very high fuel saving potential. Instant effect on contact with water. Easy overcoating. Application in warm environment. Can be applied down to 0°C [32°F].
  • Recommended use

    Đối với tất cả các tàu, không có giới hạn về tốc độ phục vụ, bao gồm cả tàu chạy chậm/siêu chậm Hempaguard X8 là lớp phủ chống bám bẩn tiên tiến với hàm lượng chất rắn cao. Sản phẩm cũng thích hợp cho cánh quạt. Sản phẩm này không chứa các hợp chất organotin hoạt động như chất diệt khuẩn và tuân thủ Công ước Quốc tế về Kiểm soát Các Hệ thống Chống Ô nhiễm Có hại trên Tàu được IMO thông qua vào tháng 10 năm 2001 (IMO tài liệu AFS/CONF/26).
  • Markets and application

    Marine/Marine dry dock

Hempel rolls out improved safety information (EU)

Plan the safest process for your paint application with Safe Use Mixture information (also called SUMIs) on all products.
LOADING