Hempadur Avantguard 750

Description

Hempadur Avantguard 750 là loại sơn lót epoxy, giàu kẽm, hoạt hóa, tuân thủ các yêu cầu của Cấp 2, loại II trong SSPC Paint-20, 2019 và ISO 12944 Phần 5, 2018. Sản phẩm tuân thủ đầy đủ ASTM D520 loại II và Chỉ thị EU 2004/42/EC, Chỉ thị sơn về giới hạn của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi: phân loại phụ j.
 • Features

  Giảm tác động của ăn mòn và giúp bảo vệ điện hóa xuất sắc. Sơn lót nhanh khô có khoảng thời gian sơn lại tối thiểu ngắn. Sức bền cơ học tốt, cả ở nhiệt độ biến đổi theo chu kỳ, độ bền cao kể cả khi sơn dày nhờ vào khả năng đàn hồi cao và khả năng tự khắc phục chỗ hở. Độ bền cao trong điều kiện độ ẩm tương đối cao trong thời gian sơn. Lưu hóa ở -10°C [14°F].
 • Recommended use

  Hempadur Avantguard 750 được khuyên dùng làm sơn lót đa dụng để bảo vệ lâu dài thép trong môi trường có tính ăn mòn rất cao, kể cả trên biển.
 • Markets and application

  Marine/Marine new build
  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream
  Thermal Power/Thermal power
  Wind/Wind towers
  Infrastructure/Mining

Hempel rolls out improved safety information (EU)

Plan the safest process for your paint application with Safe Use Mixture information (also called SUMIs) on all products.
LOADING