Hempafire Pro 315

Açıklama

Hempafire Pro 315 tek bileşenli, solvent bazlı, selülozik yangınlar karşısında yapı çeliğinin pasif yangın koruması için fiziksel olarak kuruyan intumesan boyalardır. Atölye ve saha uygulamaları ile R30 ve R60 için optimize edilmiştir. R90’ın yangın koruması projeye bağlı olarak mümkün olabilir.
  • Özellikler

    Oldukça rekabetçi yüklemeler, boya tüketiminin azalması ve daha az kat uygulanması ile sonuçlanır. Daha düşük kalınlıklarda uygulanması sayesinde kuruma süreleri daha da hızlanır. Uygulama ve spesifikasyonda karmaşıklığı azaltmak için en yaygın çelik profiller için tek bir ürün. EN13381-8 ve BSS 476-21’e göre onaylanmış ve 3 taraflarca sertifikalandırılmıştır. CE işareti, Certfire ve ApplusFire bulunur. Uygulama kolaylığı ve pürüzsüz yüzey, çeliğe mükemmel görünümde son kat verilmesine katkıda bulunur. Kat başına kuru film kalınlığı 1600 mikron (63 mils) olacak şekilde uygulanabilir böylece gereken koruma daha az kat ile sağlanır. Katın yeterince kurumuş olması, Uygulama Talimatlarına uygun olarak uygulanmış olması ve yoğuşmaya, akan veya biriken suya maruz bırakılmaması koşuluyla son kat olmaksızın 12 ay boyunca açık havaya dayanıklı. 2004/42/EC sayılı AB Direktifi, Uçucu organik maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin Boyalar Direktifi: alt kategori i’ye uygundur.
  • Önerilen kullanım alanı

    Tip X (EAD350402-00-1106) ve C4 koşullarına (ISO 12944-2) kadar iç ve dış servis koşullarında yapısal çelik için intumesan yangın koruması olarak. I profil kirişler, H sütunlar, içi boş profiller ve bölmeli kirişler için uygundur. Yeni Hempafire Pro 315 uygulanmış kusurlu alanlarda onarım ve rötuş katı uygulaması olarak.
  • Piyasalar ve uygulama

    Infrastructure/Civil structures

Avrupa’da diizosiyanatlar için yeni REACH kısıtlaması

2020/1149 sayılı yeni AB Düzenlemesi, 24 Ağustos 2023’te yürürlüğe girecek. Diisokyanatlar üzerine yeni REACH düzenlemesinin ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz.
LOADING