Hempaline Defend 630 Cure 72

Beskrivning

Hempaline Defend 630 är en högpresterande epoxinovolack-beläggning, fri från lösningsmedel och med utmärkt motstånd mot en mängd olika kemikalier och lösningsmedel. Hempaline Defend 630 kan appliceras i ett eller två lager och kan appliceras för hand eller via sprej som en del av ett system förstärkt med glasfiber. Hempaline Defend 630 finns tillgänglig som en standardversion (Cure 72) och som en snabbhärdande version (Cure 24). Båda erbjuder samma höga prestanda.
  • Rekommenderad användning

    Hempaline Defend 630 är ämnad som en högpresterande invändig tankbeläggning för ett brett urval av petrokemiska produkter, inklusive (men inte begränsat till) råolja upp till 120°C (250˚F), MTBE, producerat vatten, alkoholer, aromatiska och alifatiska lösningar, flygbränslen, bränsleblandningar samt sura och frätande kemikalier. Den kan användas som en beläggning för behållare med dricksvatten.
  • Marknader och tillämpning

    Oil and Gas/Downstream
    Oil and Gas/Upstream
    Thermal Power/Thermal power
LOADING