Hempafire Pro 315

Beskrivning

Hempafire Pro 315 är en enkomponents, lösningsmedelsbaserad och snabbtorkande svällande beläggning för passivt brandskydd av stålkonstruktioner mot cellulosabränder. Den är optimerad för R30 och R60, och går att använda både i verkstaden och på andra platser. En brandskyddsnivå på R90 kan uppnås, beroende på projektet.
  • Funktioner

    Extremt drygt vilket resulterar i minskad färgkonsumtion och färre appliceringar av lager. Snabbare torktid på grund av den lägre tjockleken. En enda produkt för de vanligaste stålsektionerna för minskad svårighet vid applicering och specifikation. Den har godkänts och certifierats av tredje part enligt EN13381-8 och BS 476-21. Är CE-märkt och certifierad av Certifire samt ApplusFire. Den enkla appliceringen och släta ytan bidrar till en utmärkt finish på stålet. Går att applicera 1600 mikrometer [63 mils] torrfilmstjocklek per beläggning, vilket ger det önskade skyddet med färre lager. 12 månaders vädertålighet utan toppbeläggning förutsatt att beläggningen har torkat ordentligt, applicerat enligt appliceringsinstruktionerna och inte utsatt för kondensering, rinnande eller ansamlat vatten. Uppfyller Europarådets och kommissionenes direktiv 2004/42/EC, färgdirektivet om begränsning av flyktiga organiska ämnen: underkategori i.
  • Rekommenderad användning

    Som en svällande beläggning för brandskydd av stålkonstruktioner, för både interiör och exteriör användning, upp till Typ X (EAD350402-00-1106) samt C4-förhållanden (ISO 12944-2). Passar till både H- och I-balkar, ihåliga sektioner och hålbalkar. Som reparation och underhåll av skadade områden där Hempafire Pro 315 just applicerats.
  • Marknader och tillämpning

    Infrastructure/Civil structures
LOADING