Tekniske retningslinjer

Slik får du mest mulig ut av Hempels produkter

Hempel har en rekke produkter som er utviklet for bruk på en mange ulike områder og eksponeringsforhold. For å oppnå den forventede ytelsen fra malingssystemet er det viktig å påføre produktene på en korrekt forberedt overflate med riktig påføringsmetode.

Hempel har utarbeidet en rekke tekniske retningslinjer for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av produktene våre. Dokumentene er ment for profesjonell bruk og gir kun generelle råd. Hvis du er i tvil eller har spørsmål om spesifikke detaljer, kan du spørre din lokale Hempel-representant om hjelp.

Forklarende merknader til PDB

Reparasjon og vedlikehold

Kvalitetskontroll og inspeksjon

LOADING