Hempathane HS 5561B

Opis

Hempathane HS 5561B sjajni je poliuretanski završni premaz koji se suši s pomoću alifatskog izocijanata. Proizvod dobro zadržava sjaj i boju.
  • Preporučena upotreba

    Hempathane HS 5561B preporučuje se kao završni premaz u skladu s HOS-om za zaštitu konstrukcijskog čelika u korozivnom okruženju.
  • Tržišta i primjena

    Wind/Wind towers

Novo REACH ograničenje diizocijanata u Europi

Nova Uredba EU 2020/1149 stupa na snagu 24. kolovoza 2023. Pročitajte više o novoj Uredbi REACH o diizocijanatima ovdje.
LOADING