Hempafire Pro 400

Opis

Hempafire Pro 400 je jednokomponentni, protupožarni premaz na bazi otapala koji se suši fizikalnim putem, namijenjen za pasivnu zaštitu od požara konstrukcijskog čelika uzrokovanog sagorijevanjem tvari na bazi celuloze Optimiziran je za R90, R120 te za nanošenje u radionici i na licu mjesta. Zaštita od požara na R120 može biti moguća, ovisno o projektu.
  • Svojstva

    Vrlo konkurentna punjenja rezultiraju smanjenom potrošnjom boje i manje nanošenja premaza. Jedan proizvod za najčešće čelične profile za smanjenje složenosti primjene i specifikacija. Odobren je i certificiran od trećih osoba prema EN13381-8 i BS 476-21. Ima ETA sa CE oznakom i odobrenja ApplusFire. Jednostavno nanošenje i glatka površina doprinose pružanju izvrsnog kozmetičkog izgleda premaza na čeliku. Može se nanositi do 1600 mikrona [63 µm] debljine suhog filma po premazu, pružajući tako potrebnu zaštitu u manje premaza. Otporno na vremenske uvjete 12 mjeseci bez završnog premaza pod uvjetom da se premaz dovoljno osušio, nanesen je prema uputama za primjenu i nije izložen kondenzaciji, tekućoj ili stajaćoj vodi. Deklaracija ekološkog proizvoda s dostupnom certifikacijom treće strane (Tip III EPD, prema ISO 14025, EN 15804). Proizvod može pridonijeti EPD bodovima za LEED i BREEAM projekte. U skladu je s EU Direktivom 2004/42/EZ o ograničavanja hlapivih organskih spojeva u bojama i lakovima, podkategorija i.
  • Preporučena upotreba

    Kao protupožarni premaz za konstrukcijski čelik u unutarnjim i vanjskim uvjetima, do uvjeta C4 (ISO 12944-2). Podesan za grede I presjeka, H stupove, šuplje profile i stanične grede. Kao sredstvo za popravak i flekanje oštećenih dijelova svježe nanošenog proizvoda Hempafire Pro 400.
  • Tržišta i primjena

    Infrastructure/Civil structures
LOADING