Zabezpieczenie budynków budownictwa ekologicznego I naszej wspólnej przyszłości

Zrównoważony rozwój jest bliski sercu naszej działalności

Umożliwienie realizacji Twoich celów dzięki rozwiązaniom firmy Hempel w zakresie powłok ochronnych

Systemy budownictwa ekologicznego

Zrozumienie różnych wymogów dotyczących budownictwa ekologicznego:
• BREEAM
• LEED
• System DGNB

Powłoki odpowiednie dla budownictwa ekologicznego

Wybierz rozwiązanie firmy Hempel w zakresie powłok ochronnych: 
Działa na korzyść projektu i środowiska
Pomaga osiągnąć cele związane z budownictwem ekologicznym 
Przyczynia się do uzyskania punktów/kredytów BREEAM oraz LEED

Często zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania dotyczące budownictwa ekologicznego

Nasze zobowiązanie

Dowiedz się, jak firma Hempel prowadzi działalność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z lokalnym ekspertem firmy Hempel w zakresie systemów budownictwa ekologicznego

Systemy budownictwa ekologicznego

Rozwiązania firmy Hempel w zakresie powłok ochronnych są zgodne z wiodącymi międzynarodowymi standardami budownictwa ekologicznego, co pomoże Ci w osiągnięciu własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania w zakresie powłok ochronnych przyczyniają się do uzyskania punktów/kredytów dla Twojego projektu. 
 • BREEAM

  Metoda oceny zrównoważonego rozwoju dla planowania, infrastruktury i budynków (ang. BRE Environmental Assessment Method, BREEAM), opracowana przez BRE Group, była pierwszą na świecie metodą oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. BREEAM, stosowana obecnie w 93 krajach w odniesieniu do projektów budowlanych, infrastrukturalnych i planowania przestrzennego, stanowi sprawdzony, akceptowany na całym świecie system certyfikacji oceny przez niezależną stronę w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i ekonomicznego.

  IMPACT®, narzędzie specyfikacji i bazy danych opracowane przez BRE Group, umożliwia dostęp do konkretnych danych EPD dla rozwiązań firmy Hempel w zakresie powłok ochronnych w celu oceny cyklu życia budynku.

 • LEED

  Opracowany przez U.S. Green Building Council, LEED – prymat w Projektowaniu Energetycznym i Środowiskowym (ang. Leadership in Energy and Environmental Design), to najpopularniejszy na świecie system ratingowy zielonych budynków Projekty ubiegające się o certyfikat LEED zdobywają punkty za strategie budownictwa ekologicznego w kilku kategoriach. Projekt uzyskuje jeden z czterech poziomów oceny LEED w oparciu o liczbę uzyskanych punktów: Certyfikowany, Srebrny, Złoty lub Platynowy.

 • DGNB System

  System certyfikacji DGNB, opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (ang. German Sustainable Building Council), promuje zrównoważone budownictwo w Niemczech i na całym świecie. System DGNB dla budynków, wnętrz i dzielnic, kładzie nacisk na czynniki środowiskowe, ekonomiczne i społeczno-kulturowe.

Powłoki odpowiednie dla budownictwa ekologicznego

Rozwiązania firmy Hempel w zakresie powłok ochronnych są projektowane z myślą o jaśniejszej przyszłości – takiej, która działa zarówno na korzyść Twojego projektu, jak i środowiska naturalnego, pomagając Ci osiągnąć cele związane z budownictwem ekologicznym.

Określenie rozwiązania firmy Hempel w zakresie powłok, które najlepiej sprawdzi się w Twoich projektach budownictwa ekologicznego, jest proste:

 • Farby podkładowe i międzywarstwowe

  Na życzenie udostępniamy raporty z badań emisji LZO i zawartości LZO dla wszystkich wymienionych produktów. Poniżej znajduje się link do każdej karty charakterystyki produktu, wraz z linkiem do EPD, jeśli ma zastosowanie.

  Rozwiązania w zakresie powłok ochronnych Typ  Karta techniczna produktu Środowiskowa deklaracja produktu (EPD)
  Hempadur Fast Dry 17410 Żywica epoksydowa rozpuszczalnikowa Zobacz Zobacz (EN)
  Hemudur 18500 Epoksyd wodny/wodorozcieńczalny Zobacz Zobacz (EN)
  Hempaprime Multi 500 Żywica epoksydowa rozpuszczalnikowa Zobacz Zobacz (EN)
  Hempaprime Multi 500 Winter Żywica epoksydowa rozpuszczalnikowa Zobacz  Zobacz (EN)
  Hemucryl Primer Hi-Build 18032

  Akryl wodny/wodorozcieńczalny 

  Zobacz  
   Hempadur Speed-Dry ZP 500 Żywica epoksydowa rozpuszczalnikowa Zobacz   
 • Bezpośrednio na metal

  Na życzenie udostępniamy raporty z badań emisji LZO i zawartości LZO dla wszystkich wymienionych produktów. Poniżej znajduje się link do każdej karty charakterystyki produktu, wraz z linkiem do EPD, jeśli ma zastosowanie.

  Rozwiązania w zakresie powłok ochronnych Typ Karta techniczna produktu Środowiskowa deklaracja produktu (EPD)
  Hempel’s Speed-Dry Alkyd 43142 Alkid rozpuszczalnikowy  Zobacz
  Hempadur Speed-Dry ZP 600

  Żywica epoksydowa rozpuszczalnikowa

  Zobacz Zobacz (EN)
  Hemucryl 48191 Epoksyd wodny/wodorozcieńczalny Zobacz Zobacz (EN)
  Hempathane Fast Dry 55750 Poliuretan rozpuszczalnikowy Zobacz   Zobacz (EN) 
  Hempatop Direct 700 Polyaspartic rozpuszczalnikowy  Zobacz  
 • Powłoki/warstwy nawierzchniowe

  Na życzenie udostępniamy raporty z badań emisji LZO i zawartości LZO dla wszystkich wymienionych produktów. Poniżej znajduje się link do każdej karty charakterystyki produktu, wraz z linkiem do EPD, jeśli ma zastosowanie.

  Rozwiązania w zakresie powłok ochronnych  Typ Karta techniczna produktu Środowiskowa deklaracja produktu (EPD)
  Hempathane HS 55610 Poliuretan rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hempathane Fast Dry 55750 Poliuretan rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hemucryl Enamel Hi-Build 58030 Akryl wodny/wodorozcieńczalny Zobacz Zobacz (EN)
  Hempathane Speed-Dry Topcoat 250
  Poliuretan rozpuszczalnikowy Zobacz
  Hempathane HS 55613
  Poliuretan rozpuszczalnikowy Zobacz
  Hemuthane Enamel 58510 Poliuretan wodny/wodorozcieńczalny  Zobacz
  Hemuthane WB Top 58530 Poliuretan wodny/wodorozcieńczalny  Zobacz  
  Hemuthane WB Top 58531   Zobacz  

   

 • Pasywna ochrona przeciwogniowa
  Rozwiązania w zakresie powłok ochronnych Typ Karta techniczna produktu Środowiskowa deklaracja produktu (EPD)
  Hempacore One Akrylowy rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hempacore One FD Akrylowy rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hempafire Pro 315 Akrylowy rozpuszczalnikowy Zobacz
  Zobacz (EN)
  Hempafire Pro 315 Fast Dry Akrylowy rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hempafire Pro 400 Akrylowy rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hempafire Pro 400 Fast Dry Akrylowy rozpuszczalnikowy Zobacz Zobacz (EN)
  Hempacore AQ Akryl wodny/wodorozcieńczalny  Zobacz Zobacz (EN)
  Hempafire Optima 500 Akryl wodny/wodorozcieńczalny  Zobacz Zobacz (EN)

LEED i BREEAM to międzynarodowe programy budownictwa, które dopuszczają dostosowania regionalne. Prowadzi to do powstania różnych wymagań dotyczących zawartości LZO i emisji LZO dla kategorii jakości środowiska w pomieszczeniach i jakości powietrza w pomieszczeniach. Nasze rekomendowane produkty do projektów systemów DGNB zostały wymienione w DGNB Navigator, internetowej bazie danych dla architektów, planistów i audytorów. Kilka naszych produktów zostało wyróżnionych etykietami DGNB Navigator, które zapewniają najwyższy poziom przejrzystości i jakości danych.

Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami firmy Hempel w Twoim kraju, aby dowiedzieć się, jakie rozwiązania powłokowe firmy Hempel będą stanowić najlepsze rozwiązanie dla Twojego konkretnego projektu.  

FAQ

 • Czy produkty mogą być certyfikowane w systemie LEED?
  Nie, certyfikacja LEED dla pojedynczych produktów nie jest możliwa. LEED to system oceny środowiskowej budynków. W systemie LEED certyfikowane mogą być tylko budynki. W celu przyznania certyfikatu LEED, budynki są oceniane według różnych kategorii LEED. Dla każdej kategorii dostępna jest określona liczba punktów. Ogólnie rzecz biorąc, punktów nie przyznaje się za pojedyncze produkty jednego producenta, lecz wtedy, gdy określone wymagania spełniają całe kategorie produktów lub grupa różnych materiałów budowlanych. Powłoki ochronne i pęczniejące systemy ognioochronne firmy Hempel mogą przyczynić się do zdobycia punktów w kategoriach „Materiały i surowce” oraz „Jakość środowiska w pomieszczeniach”.
 • Czy produkty mogą być certyfikowane w systemie BREEAM?
  Nie, certyfikacja BREEAM dla pojedynczych produktów nie jest możliwa. BREEAM to metoda oceny budynków pod kątem zrównoważonego rozwoju. W systemie BREEAM certyfikowane mogą być tylko budynki. W celu przyznania certyfikatu BREEAM, budynki są oceniane według różnych kategorii BREEAM. Dla każdej kategorii dostępna jest określona liczba kredytów. Ogólnie rzecz biorąc, kredytów nie przyznaje się za pojedyncze produkty jednego producenta, lecz wtedy, gdy określone wymagania spełniają całe kategorie produktów lub grupa różnych materiałów budowlanych. Powłoki ochronne i pęczniejące systemy ognioochronne firmy Hempel mogą przyczynić się do zdobycia punktów w kategoriach „Materiały” oraz „Zdrowie i dobre samopoczucie”.
 • Ile punktów LEED mogę uzyskać, stosując produkty firmy Hempel?

  Ogólnie rzecz biorąc, punktów LEED nie przyznaje się za pojedyncze produkty jednego producenta, lecz wtedy, gdy określone wymagania spełniają całe kategorie produktów lub grupa różnych materiałów budowlanych. Powłoki ochronne i pęczniejące systemy ognioochronne firmy Hempel mogą przyczynić się do zdobycia maksymalnie 3 punktów w kategorii „Jakość środowiskowa w pomieszczeniach” (kredyt EQ: materiały niskoemisyjne) oraz nawet 1 punkt w kategorii „Materiały i surowce” (kredyt MR: środowiskowe deklaracje produktów).

  Kategoria „Jakość środowiska w pomieszczeniach” (kredyt EQ: materiały niskoemisyjne) ustala zawartość LZO i limity emisji LZO dla farb i powłok, które są nakładane na miejscu metodą mokrą. Limity różnią się w zależności od regionu. Firma Hempel oferuje szeroką gamę produktów, które w pełni spełniają oba wymogi na różnych podstawowych rynkach i pozwalają projektom ubiegać się maksymalnie o 3 punkty w tej kategorii.*

  Kategoria „Materiały i surowce” (kredyt MR: środowiskowe deklaracje produktów) wymaga, aby można było przedstawić środowiskowe deklaracje produktów (EPD) dla co najmniej 20 różnych produktów od co najmniej 5 różnych producentów. Firma Hempel posiada EPD typu III dla poszczególnych certyfikowanych zewnętrznie  dla szerokiej gamy produktów. Produkty z tym rodzajem EPD są liczone jako 1,5 produktu w tej kategorii. Oznacza to na przykład, że system 3 produktów Hempel z EPD będzie równy 4,5 produktom, a projekt będzie wymagał tylko EPD dla 15,5 innych materiałów budowlanych od 4 innych producentów, aby uzyskać 1 punkt LEED dostępny dla tej kategorii.

  Prosimy o kontakt z regionalnymi lub krajowymi przedstawicielami farb dekoracyjnych Hempel, aby dowiedzieć się, w jaki sposób farby dekoracyjne Hempel mogą dodatkowo przyczynić się do uzyskania punktów LEED w kategoriach „Zrównoważone obiekty” (kredyt SS): redukcja efektu wyspy ciepła) oraz „Materiały i surowce” (kredyt MR: składniki materiału).

  *Aby uzyskać maksymalnie 3 punkty LEED w tej kategorii, oprócz wszystkich farb/powłok, wymagania dotyczące zawartości LZO i emisji LZO spełniać muszą również wszystkie produkty z 3 innych kategorii materiałów budowlanych. Do kategorii tych należą: kleje i uszczelniacze, podłogi, panele ścienne, sufity, izolacje, meble, drewno kompozytowe. 
 • Ile kredytów BREEAM mogę uzyskać, stosując produkty firmy Hempel?
  Ogólnie rzecz biorąc, kredytów BREEAM nie przyznaje się za pojedyncze produkty jednego producenta, lecz wtedy, gdy określone wymagania spełniają całe kategorie produktów lub grupa różnych materiałów budowlanych. Powłoki ochronne i pęczniejące systemy ognioochronne firmy Hempel mogą przyczynić się do uzyskania maksymalnie 3 punktów w kategorii „Zdrowie i dobre samopoczucie” (Hea 02 Jakość powietrza w pomieszczeniach) oraz maksymalnie 1 punkt w kategorii „Materiały” (Mat 01: wpływ cyklu życia)*.

  Kategoria „Zdrowie i dobre samopoczucie” (Hea 02 Jakość powietrza w pomieszczeniach) określa zawartość LZO i wartości graniczne emisji LZO dla farb i powłok, które są stosowane na konstrukcjach wewnętrznych (=gdzie zastosowana została impregnacja wodoodporna), niezależnie od tego, czy są one nakładane na mokro na miejscu, czy w malarni  Limity różnią się w zależności od standardu BREEAM*. Hempel oferuje produkty, które spełniają kryteria poziomu wzorcowego (= innowacyjnego) i pozwalają projektom ubiegać się o maksymalnie 3 punkty w tej kategorii.**

  Kategoria „Materiały” (Mat 01: wpływ cyklu życia) wymaga, aby można było przedstawić środowiskowe deklaracje produktów (EPD) dla co najmniej 5 różnych produktów. Firma Hempel posiada EPD typu III dla poszczególnych certyfikowanych zewnętrznie  dla szerokiej gamy produktów. Zgodnie z BREEAM International (2016), dla każdej grupy klasyfikacyjnej można zaliczyć tylko dwie EPD. Farby należą do tej samej kategorii co tworzywa sztuczne, polimery, żywica, chemikalia i masy bitumiczne. Oznacza to na przykład, że system z produktami firmy Hempel może posiadać 2 EPD. Aby uzyskać 1 punkt w tej kategorii, projekt musi przedstawić 3 kolejne EPD z co najmniej 2 innych grup klasyfikacyjnych.

  Prosimy o kontakt z regionalnymi lub krajowymi przedstawicielami farb dekoracyjnych Hempel, aby dowiedzieć się, w jaki sposób farby dekoracyjne Hempel mogą dodatkowo zostać wliczone do kategorii BREEAM.
   *BREEAM posiada różne standardy techniczne, które obowiązują w różnych krajach. Nazwy kategorii na tej stronie są podane zgodnie z BREEAM International New Construction (2016). Normy specyficzne dla poszczególnych krajów obowiązują w Holandii, Norwegii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. ***Aby uzyskać maksymalnie 3 punkty BREEAM w tej kategorii, oprócz wszystkich farb/powłok, kryteria poziomu wzorcowego (= innowacyjnego) spełniać muszą również wszystkie produkty ze wszystkich innych kategorii materiałów budowlanych. Do kategorii tych należą: produkty drewnopochodne, materiały podłogowe, sufity / ściany / materiały do izolacji akustycznej i termicznej, kleje i uszczelniacze do wnętrz.
 • Co to jest EPD?
  Środowiskowa deklaracja produktu (EPD) jest znormalizowaną deklaracją wpływu produktu na środowisko w ciągu jego cyklu życia. Deklaracje EPD są oświadczeniami środowiskowymi typu III zgodnie z normą ISO 14025, opartymi na ocenie cyklu życia (LCA) zgodnie z metodologią ISO 14040/44 i zasadami kategorii produktów ISO EN 15804 dla wyrobów budowlanych. EPD są weryfikowane przez jednostki zewnętrzne oraz rejestrowane i certyfikowane na okres pięciu lat przez uznanych operatorów programu. 
 • Czy wszystkie produkty muszą posiadać EPD?
  Nie, LEED i BREEAM nie definiują minimalnych wymagań dla swoich kategorii EPD. Oznacza to, że projekty mogą uzyskać 1 punkt lub 1 kredyt dla EPD bez jakiegokolwiek udziału w sumie punktów lub kredytów z farb i powłok. Jednakże firma Hempel posiada EPD typu III dla poszczególnych produktów certyfikowanych zewnętrznie dla szerokiej gamy produktów i może pomóc projektom spełnić do 40% wymagań EPD przy użyciu tylko produktów firmy Hempel. 
 • Czy wszystkie produkty muszą spełniać kryteria emisji LZO?
  Nie, LEED i BREEAM określają limity emisji LZO tylko dla farb i powłok stosowanych na konstrukcjach do wewnątrz (=gdzie zastosowana została impregnacja wodoodporna). Oznacza to, że kryteriów emisji LZO nie muszą spełniać produkty, które są stosowane na struktury na zewnątrz membrany hydroizolacyjnej.  
   
  W przypadku LEED ocenie podlegają wszystkie farby i powłoki, które są nakładane na mokro na miejscu na struktury do wnętrza. Co najmniej 75% (objętościowo lub powierzchniowo) musi spełniać wymagania dotyczące emisji LZO. 
   
  BREEAM nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy zastosowaniem na miejscu i poza miejscem budowy. Kryteria emisji LZO spełniać musi 100% wszystkich farb i powłok, które są nakładane na konstrukcje wewnętrzne.
 • Czy dla projektów BREEAM mogą być dostarczane wyłącznie produkty wodne/wodorozcieńczalne?
  BREEAM International New Construction 2016 oraz kilka ostatnio opublikowanych krajowych standardów BREEAM* ustanawia ścisłe limity zawartości LZO w kategoriach „Zdrowie i dobre samopoczucie” (Hea 02 Jakość powietrza w pomieszczeniach). Limity zawartości LZO wynoszące 80 g/l dla dwuskładnikowych i 100 g/l dla jednoskładnikowych powłok ochronnych najkorzystniej jest spełnić przez wodne/wodorozcieńczalne farby podkładowe i lakiery nawierzchniowe, zwłaszcza gdy dąży się do uzyskania cienkich grubości warstwy, zwykle stosowanych w membranach hydroizolacyjnych. 
   
  Jednakże ze względu na fakt, iż BREEAM określa limity zawartości LZO tylko dla struktur wewnątrz membrany hydroizolacyjnej, dla struktur poza membraną hydroizolacyjną można rozważać inne powłoki o niskiej zawartości LZO.
  *Np. BREEAM UK New Construction 2018, BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
 • Czy system DGNB może certyfikować produkty?

  Nie, certyfikacja pojedynczych produktów przez system DGNB nie jest możliwa. System DGNB to standard zielonego budynku do oceny środowiskowej budynków. Ocenia on cały cykl życia budynku. Wyłącznie budynki mogą być certyfikowane przez system DGNB. W przypadku certyfikacji systemu DGNB budynki są oceniane według różnych tematów. Każdy temat ma określoną liczbę punktów. Zasadniczo nie przyznaje się punktów za pojedyncze produkty jednego producenta, ale za pełne kategorie produktów lub grupę różnych materiałów budowlanych, które spełniają określone kryteria. Powłoki ochronne i powłoki pęczniejące firmy Hempel mogą przyczynić się do uzyskania punktów za kryterium „ENV1.2 Wpływ na lokalne środowisko”.

  Nasze rekomendowane produkty do projektów systemów DGNB zostały wymienione w DGNB Navigator, internetowej bazie danych dla architektów, planistów i audytorów. Kilka naszych produktów zostało wyróżnionych etykietami DGNB Navigator, które zapewniają najwyższy poziom przejrzystości i jakości danych.

 • Ile punktów DGNB System mogę otrzymać za produkty firmy Hempel?

  Generalnie system DGNB nie przyznaje punktów za pojedyncze produkty jednego producenta, ale pełnym kategoriom produktów lub grupie różnych materiałów budowlanych spełniających określone kryteria.

  „ENV1.2 Wpływ na lokalne środowisko” to jedyne kryterium określające specyficzne wymagania produktu dotyczące powłok pęczniejących i ochronnych. Określa ono wymagania dotyczące zawartości LZO dla systemów powłokowych dla czterech poziomów jakości. Posiada jedną kategorię dla powłok pęczniejących i trzy kategorie dla powłok ochronnych (do wysokiej ISO 12944-C2, do ISO 12944-C3 wysokiej, od ISO 12944-C4 w górę). Wszystkie powłoki muszą spełniać wymagania poziomu jakości, do którego dąży projekt, bez względu na to, czy są nakładane w warsztacie, na placu budowy, czy w konstrukcjach stalowych użytych wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Najniższy poziom jakości (= poziom jakości 1) odpowiada wymogom prawnym, a najwyższy poziom jakości (= poziom jakości 4) jest przyznawany systemom o najniższej możliwej zawartości LZO. Hempel oferuje powłoki ochronne i powłoki pęczniejące na wszystkich czterech poziomach jakości.

  Ponadto dla wielu produktów firmy Hempel dostępne są raporty z testów emisji lotnych związków organicznych (VOC) oraz deklaracje środowiskowe produktów (EPD). Nasze raporty z testów emisji lotnych związków organicznych dowodzą, że rozwiązania firmy Hempel są dobrym wyborem, jeśli chodzi o przeprowadzanie pomiarów jakości powietrza w pomieszczeniach zgodnie z regulacją „SOC1.2 Jakość powietrza w pomieszczeniach”. Nasze EPD zawierają dane dotyczące cyklu życia specyficznego dla produktu dla kryterium „ENV1.1 Ocena cyklu życia budynku”.

  Nasze rekomendowane produkty do projektów systemów DGNB zostały wymienione w DGNB Navigator, internetowej bazie danych dla architektów, planistów i audytorów. Kilka naszych produktów zostało wyróżnionych etykietami DGNB Navigator, które zapewniają najwyższy poziom przejrzystości i jakości danych.

 • Czy produkty firmy Hempel można również brać pod uwagę przy realizacji innych programów ekologicznego budownictwa?
  Yes, Hempel's wide range of low-VOC products can also contribute to other Green Building schemes in Europe, the Middle East, South East Asia, Australia and China. Examples are Estidama Pearl Rating System, Green Seal, Green Star and Singapore Green Label. Please contact our representatives in your country to find out what products are the best solution for your specific project.

Nasze zobowiązanie

Celem Hempel jest tworzenie lepszej przyszłości dzięki zrównoważonym rozwiązaniom w dziedzinie powłok. Dokonujemy tego, ponieważ nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest centralną częścią naszej strategii biznesowej, a wdrażanie konkretnych inicjatyw przybliża nas do osiągnięcia naszych celów. 

Zrównoważona strategia

Podejmujemy wyzwanie, jakim jest redukcja emisji CO2, odejście od niebezpiecznych surowców i radykalne zmniejszenie ilości odpadów, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia naszych ambitnych celów rozwojowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Inicjatywy związane z zabezpieczeniem na przyszłość (Futureproof) 

Zabezpieczenie na przyszłość (Futureproof) to pięcioletnie ramy, które przekształcają naszą strategię zrównoważonego rozwoju w działania. Mamy ambicje, aby w radykalny sposób poprawić nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska i oddziaływania na społeczeństwo, żeby naszym klientom i pracownikom żyło się dobrze zarówno teraz, jak i w przyszłości. W oparciu o nasze dotychczasowe osiągnięcia, pragniemy być o krok do przodu, aby móc lepiej służyć naszym klientom i budować zaufane relacje partnerskie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH RAMACH ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM NA PRZYSZŁOŚĆ (FUTUREPROOF) 

 
 
LOADING