Hemudur 18500

Specyfikacja

Hemudur 18500 jest dwuskladnikowym wodorozcienczalnym gruntem epoksydowym, utwardzanym poliaminami, zawierajacym fosforan cynku jako pigment antykorozyjny. Tworzy trwala powloke przeciwkorozyjna. Zgodna z dyrektywą UE 2004/42/EC, dyrektywą w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.
 • Zalecane użycie

  Jako grunt ogólnego stosowania na konstrukcje stalowe (patrz UWAGI ponizej).
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Rail/Rail

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING