Hemucryl Primer HI-Build

Specyfikacja

Hemucryl Primer HI-Build 18032 jest wodorozcienczalna dyspersja akrylowa o dobrych wlasciwosciach antykorozyjnych. Szczególnie zalecana do aplikacji z uzyciem natrysku bezpowietrznego. Zgodna z dyrektywą UE 2004/42/EC, dyrektywą w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria i.
 • Zalecane użycie

  Jako grunt w systemach farb wodorozcienczalnych, do ochrony zewnetrznychj i wewnetrznych konstrukcji stalowych eksponowanych w srodowiskach korozyjnych o malej i sredniej agresywnosci. Moze byc takze uzyta jako grunt w systemach farb wodorozcienczalnych do ochrony: stali cynkowanej ogniowo, aluminium i stali nierdzewnej, eksponowanych w srodowisku korozyjnym o malej agresywnosci.
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Rail/Rail

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING