Hempel's HS Gas Pipe Coating 87831

Specyfikacja

Hempel's HS Gas Pipe Coating 87831 jest dwuskladnikowa farba epoksydowa utwardzana poliamidami. Opracowana zgodnie z wymagami Amerykanskiego Instytutu Naftowego, standard RP 5L2.
  • Zalecane użycie

    Jako jednowarstwowy system malarski do wewnetrznej powierzchni rurociagów gazowych przeznaczonych do przenoszenia suchego, niekorozyjnego gazu. Produkt zostal zaprojektowany w celu zmniejszenia oporów przeplywu w rurociagu poprzez wygladzenie scianek rur.
  • Rynki i aplikacje

    Oil and Gas/Pipe coatings

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING