Hempel's Galvosil 15700

Specyfikacja

Hempel’s Galvosil 15700 jest to dwuskładnikowa, zawierajaca rozpuszczalniki organiczne samoutwardzalna nieorganiczna farba krzemianowo-cynkowa. Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne i ścieranie. Posiada doskonałą odporność chemiczną w zakresie pH 6-9. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia mechaniczne. Produkt jest zgodny z wymaganiami składu SSPC Paint 20 poziom 1 i ISO 12944-, 2018. W pełnej zgodności z ISO 3549 i ASTM D520 typ II.
 • Zalecane użycie

  Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania przeznaczony do pracy w cieżkich warunkach korozyjnych na nowe i remontowane obiekty. Nadaje się do stali konstrukcyjnej i rurociągów. Zalecany dla szerokiego zakresu atmosferycznych środowisk korozyjności aż do ekstremalnych (offshore). Jako pojedyńcza powłoka do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksponowanych w środowiskach o średniej i dużej agresywności oraz narażonych na ścieranie. Jako powłoka w zbiornikach zgodnie z Listą Odporności na Substancje (Hempel's Chemical Protection guide).
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore
  Oil and Gas/Pipe coatings
  Rail/Rail
  Thermal Power/Thermal power
  Wind/Wind towers

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING