Hempathane HS 5561B

Specyfikacja

Hempathane HS 5561B jest połyskującą poliuretanową farbą nawierzchniową, utwardzoną izocyjanianami alifatycznymi. Produkt cechuje się dobrym połyskiem i trwałym kolorem.
  • Zalecane użycie

    Hempathane HS 5561B jest polecany jako zgodna z wymogami LZO, nawierzchnia wykończeniowa w celu ochrony stali konstrukcyjnej w środowisku korozyjnym.
  • Rynki i aplikacje

    Wind/Wind towers

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING