Hempadur Multi-Strength 45753

Specyfikacja

Hempadur Multi-Strength 45753 to samogruntująca, grubopowłokowa warstwa epoksydowa, która utwardza się w powłokę odporną na ścieranie i korozję. Stosowana w standardowym, wysokowydajnym sprzęcie do natrysku bezpowietrznego. Zgodna z dyrektywą UE 2004/42/WE, dyrektywą w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.
 • Cechy

  Wysoka odporność mechaniczna. Duża tolerancja powierzchni.
 • Zalecane użycie

  Hempadur Multistrength 45753 jest rekomendowana jako wysokowydajna powłoka dla obszarów narażonych na ścieranie i agresywne warunki korozyjne, takie jak rampy, kadłuby i ładownie masowców. Produkt nadaje się również do powlekania zbiorników balastowych do celów specjalnych, takich jak transportery chemiczne przewożące gorące ładunki oraz do innych celów, w których wymagana jest czysto epoksydowa powłoka. Ma zastosowanie jako powłoka wykończeniowa tam, gdzie estetyka ma mniejsze znaczenie. Hempadur Multistrength 45753 jest przeznaczony do użytku w klimacie zimnym.
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Thermal Power/Thermal power
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore
  Rail/Rail
  Wind/Wind towers

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING