Hempadur Multi-Strength 45751

Specyfikacja

Hempadur Multi-Strength 45751 jest samogruntującą, grubopowłokową farbą epoksydowo-poliamidową/aminową, utwardzającą się w odporną na ścieranie powłokę przeciwkorozyjną. Stosowana w standardowym, wysokowydajnym sprzęcie do natrysku bezpowietrznego. Zgodna z dyrektywą UE 2004/42/WE, dyrektywą w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.
 • Cechy

  Samogruntujący. Odporny na ścieranie i korozję.
 • Zalecane użycie

  Hempadur Multi-Strength 45751 jest rekomendowana jako powłoka pracująca w ciężkich warunkach, o dużej agresywności korozyjnej oraz narażona na ścieranie: rampy, kadłuby okrętowe, ładownie masowców. Jako powłoka w zbiornikach balastowych specjalnego przeznaczenia, np. na chemikaliowcach przewożących gorące ładunki oraz do innych celów, gdzie wymagane są niemodyfikowane powłoki epoksydowe. Jako powłoka nawierzchniowa, gdy wygląd jest mniej istotny. Hempadur Multistrength 45751 jest przeznaczony do użytku w klimacie ciepłym.
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Thermal Power/Thermal power
  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore
  Rail/Rail
  Wind/Wind towers

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING