Hempadur Mastic 45880

Specyfikacja

Hempadur Mastic 45880 jest grubopowłokową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części stałych, utwardzaną poliamidami, posiadającą dobre właściwości zwilżające. Tworzy twardą i wytrzymałą powłokę. Utwardza się w niskich temperaturach. Zgodna z dyrektywą UE 2004/42/WE, dyrektywą w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.
 • Cechy

  Wszechstronny. Nie wymaga bardzo starannego przygotowania podłoża. Utwardzanie w niskiej temperaturze.
 • Zalecane użycie

  Hempadur Mastic 45880 jest zalecany jako samogruntujący, tolerancyjny system farb lub jako lakier pośredni lub warstwa powierzchniowa w systemach, w których wymagana jest niska zawartość LZO i gruba warstwa. Produkt może być stosowany w przypadku, gdy wymagane są lepsze właściwości powlekania dla poliuretanowych warstw nawierzchniowych. Może być również stosowany bezpośrednio na powierzchnie z krzemianem cynku lub natryskowo na powierzchnie metalizowane. Produkt może być używany do drobnych napraw w miejscach zanurzonych.
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Thermal Power/Thermal power
  Rail/Rail
  Yacht/Yacht

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING