Hempadur Fast Dry 17410

Specyfikacja

Hempadur Fast Dry 17410 jest to grubopowłokowa farba epoksydowa, o stosunkowo wysokiej zawartosci części stałych i o krótkim czasie schniecia. Zawiera fosforan cynku dla lepszych włąsciwości antykorozyjnych.
 • Cechy

  Wysoka zawartość części stałych. Produkt szybkoschnący.
 • Zalecane użycie

  Hempadur Fast Dry 17410 jest przeznaczony do ochrony nowobudowanych lądowych konstrukcji stalowych takich jak hale przemysłowe, stadiony, sale wystawowe, lotniska, elektrownie, rafinerie, fabryki chemiczne i petrochemiczne, gdy wymagany jest krótki czas do przemalowania i króki czas do transportu.
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Rail/Rail

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING