Hempadur 85671

Specyfikacja

Hempadur 85671 jest utwardzaną adduktami aminowymi farbą fenolowo-epoksydową (nowolakową). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia.
 • Zalecane użycie

  Powłoka: Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów, wagonów kolejowych itp. na gorącą wodę, solankę, ropę naftową, oleje roślinne oraz różne substancje chemiczne zgodnie z listą odporności chemicznej (obowiązuje tylko kolor dla odcieni 11150 i 50900). Statki technologiczne i rurociągi: Jako powłoka zewnętrzna do ochrony izolowanych (CUI) oraz nieizolowanych rurociągów technologicznych i statków w tym w warunkach kriogenicznych. Sprzęt podwodny: Jako ochrona antykorozyjna dla gorących urządzeń i konstrukcji podwodnych zgodna z systemem NORSOK 7C.
 • Rynki i aplikacje

  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore
  Thermal Power/Thermal power
  Oil and Gas/Pipe coatings
  Yacht/Yacht

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING