Hempadur 35560

Specyfikacja

Hempadur 35560 jest bezrozpuszczalnikową, grubopowłokową utwardzaną adduktami poliaminowymi farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką.
 • Cechy

  Excellent anticorrosive properties. Solvent free. Benzyl alcohol free.
 • Zalecane użycie

  Hempadur 35560 jest zalecany jako powłoka w zbiornikach i rurociagach wody pitnej oraz jako samogruntująca, grubopowłokowa powłoka dla powierzchni narażonych na ścieranie i/lub środowisko o wysokiej korozyjności; np. strefy rozbryzgowe, nabrzeże, pale mostowe i pokłady.
 • Rynki i aplikacje

  Oil and Gas/Pipe coatings
  Yacht/Yacht

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING