Hempadur 15600

Specyfikacja

Hempadur 15600 jest utwardzaną adduktami aminowymi farbą epoksydową posiadającą doskonałą przyczepność do stali, odporność na ropę naftową oraz większość produktów rafinacji ropy naftowej.
 • Cechy

  Bardzo wysoka odporność chemiczna i termiczna. Aplikacja i utwardzanie w niskiej temperaturze. Produkt opracowany z myślą o zminimalizowaniu czasu zastosowania i aplikacji podczas przeładunków.
 • Zalecane użycie

  Jako powłoka do zbiorników na ropę naftową zgodna z wymogami IMO-PSPC (Uchwała MSC.288 (87)). Odpowiednia również jako zabezpieczenie przeciwkorozyjne zbiorników przeznaczonych na różne ładunki tym do zbiorników na wodę "szarą", solankę, błoto wiertnicze, ryby (RSW) itp. Może być również stosowany w zbiornikach balastowych zabezpieczanych zgodnie z wymaganiami IMO-PSPC (Uchwała MSC.215 (82)).
 • Rynki i aplikacje

  Oil and Gas/Downstream
  Oil and Gas/Upstream offshore
  Oil and Gas/Upstream onshore

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING