Hempadur 15570

Specyfikacja

Hempadur 15570 jest dwuskladnikowa farba epoksydowa utwardzana adduktami poliamidowymi w temperaturze do -10°C. Tworzy trwala powloke przeciwkorozyjna. Czerwono szara wersja 12430, pigmentowana blaszkowatym tlenkiem zelaza, moze byc nakladana w warunkach duzej wilgotnosci, wzglednie na wilgotne powierzchnie. Zgodna z dyrektywą UE 2004/42/EC, dyrektywą w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.
 • Zalecane użycie

  1. Jako grunt, podklad lub powloka nawierzchniowa w systemach Hempadur, eksponowanych w srodowiskach silnie korozyjnych, gdy wyglad zewnetrzny jest mniej istotny. 2. Jako utwardzajacy sie w niskich temperaturach epoksydowy grunt, podklad lub powloka nawierzchniowa w systemach malarskich, zgodnie ze specyfikacja. Zalecana jako "blast primer" w systemach bitumiczno-epoksydowych. 3. Jako miedzywarstwa w systemach Galvosil.
 • Rynki i aplikacje

  Infrastructure/Civil structures
  Infrastructure/Mining
  Infrastructure/Bridges
  Infrastructure/Infrastructure others
  Oil and Gas/Pipe coatings
  Rail/Rail
  Thermal Power/Thermal power
  Yacht Pro/Yacht Pro

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyszukaj Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i informacje towarzyszące dla wybranego produktu.

Hempel wprowadza usprawniony system informowania o bezpieczeństwie produktów (EU)

Zaplanuj najbezpieczniej proces aplikacji farb zgodnie z system informowania na temat bezpiecznego stosowania mieszanin (tzw. SUMI) dla wszystkich produktów.
LOADING