Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Wyroby i zestawy powłokowe, na które wydane zostały Krajowe Oceny Techniczne, mają przypisany numer Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz oznaczenie typu wyrobu budowlanego.

Dla przykładu KDWU nr H41/2020, zawiera w swoim numerze oznaczenie wyrobu budowlanego H41; na podstawie tego oznaczenia mogą Państwo odnaleźć i pobrać właściwą KDWU na niniejszej stronie. 

LOADING