Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i/lub Usług Hempel

Prosimy kliknąć odpowiednie łącze poniżej, aby pobrać najnowszą lokalną wersję / najnowsze lokalne wersje Ogólnych Warunków Sprzedaży Produktów i/lub Usług Hempel dla danego regionu.

Polska – Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i/lub Usług Hempel (język polski)

Polska – Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i/lub Usług Hempel (język angielski)

HEET (Hempel Engineering & Estimation Technology) Dodatkowe Warunki 

Jeśli potrzebują Państwo innej wersji Ogólnych Warunków Hempel dla innego regionu lub kraju, prosimy odwiedzić stronę internetową danego regionu/kraju, która znajduje się w zakładce „Lokalizacja” (Location) u góry każdej wersji językowej strony internetowej Hempel. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem, który skieruje Państwa we właściwe miejsce.                                                                                                                                                                                         

LOADING