Legal statement

Genel

Bu web sitesine erişerek, göz atarak ve/veya kullanarak kullanıcı web sitesini her ziyarette geçerli olan koşul ve şartları kabul ettiğini onaylar. Bu web sitesinde kapsanacak olan bütün bilgi hakların açıkça korunması ve bu aşağıdaki hukuki beyandaki şart ve koşulları kabul etmenize tabi olarak temin edilir. Bu web sitesinin içeriklerinden hiçbir hak üretilemez. Özellikle HEMPEL A/S ve onun tali kuruluşlarının herhangi birisi ve/veya iştirakleri web sitesinde ve/veya bu web sitesinde mevcut olan hiper bağlantılarla erişilmiş herhangi bir web sitesinde temin edilen bilgiyle bağlantılı olarak yükümlü tutulamazlar.

Bu web sitesinde mevcut olan bilgi, malzeme ve grafikler bildirim olmaksızın değişikliğe tabi olabilir. Bu web sitesi her ne kadar muntazam olarak güncellense de; bu web sitesi üstünde mevcut olan bilgi, malzeme ve grafikler tam olamayabilir, zaman aşımına uğramış veya hatalı olabilir. Lütfen burada kapsanmakta olan herhangi bir bilgiyle ilgili olarak bir fiilde bulunmadan önce doğrudan + 45 45933800 telefon numarasında HEMPEL A.S’yi arayınız.

Bu web sitesinde yer alan bilgi bir anlaşmaya davet teşkil eder ve bir teklif olarak yorumlanamaz.

Ticari markalar

HEMPEL A/S ve HEMPEL A/S’nin ve/veya onun tali kuruluşlarının ve/veya iştiraklerinin ürünleri ve hizmetleriyle ilgili olarak bu web sitesinde görünen herhangi başka adlar veya logolar HEMPEL A/S’nin ve/veya onun tali kuruluşları ve/veya iştiraklerinin ticari markaları ve tescili ticari markalarıdır.

Telif hakkı

Bu web sitesinde mevcut olan bilgi, malzeme veya grafikleri herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen kopyalanması, tadilatı veya kapsanması aşağıdaki haller dışında yasaktır:
(1) Kuruluşunuz için ticari olamayan ve bilgi amaçlı olarak bu web sitesinde bilgi, malzeme veya grafik özütlerini basmak ve/veya yüklemek;
(2) Bu web sitesi üstündeki bilgi, malzeme veya grafikleri ticari olamayan ve bilgi amaçlı kullanımları için üçüncü şahıslara yollamak için kopyalamak (elektronik posta yolu dâhil olarak)

  • yazılı olarak HEMPEL A/S’nin bu bilginin veya malzeme veya grafiğin kaynağı olduğunu tasdik etmeniz halinde ve
  • böyle üçüncü taraflara böyle bilginin, malzeme veya grafiğin bu hukuki beyanın şart ve koşullarına tabi olarak temin edildiğini bildirmeniz halinde.

(3) Bu web sitesindeki bilgi, malzeme veya grafik özütünün HEMPEL A/S’den önceden yazılı olarak müsaade almanız koşuluyla eğitim amaçlı olarak basılması ve/veya yüklenmesi ve/veya kopyalanması ( elektronik posta yolu dâhil olarak).

Feragatname

Bu web sitesinde kapsanmış olan bütün bilgi, malzeme veya grafikler hakların açıkça muhafazası altında temin edilirler ve bundan hiçbir hak türetilemez.

Ne HEMPEL A/S veya onun herhangi bir yan kuruluşu veya iştiraki kanunen temin edildiği kapsamda açık bir garanti konusunda hiçbir beyan veya garanti veremezler. Bu web sitesinde kapsanmakta olan bilgi, malzeme veya grafikler iyi niyetle derlenmiş ve HEMPEL A/S ’nin bilgi amaçlı olarak en iyi bilgisi dâhilindedir.

HEMPEL A/S ve onun herhangi tali kuruluşu ve iştiraki bu web sitesinde kapsanmış olan bilgi, malzeme veya grafiklerle ilgili veya bağlantılı şekilde bütün beyanları, garantileri, yükümlülükler, zorunluluklar, şartlar ve koşulları (anlaşmadan kaynaklanmakta olan, kanun veya başka türlü ve HEMPEL A/S’nin veya onun yan kuruluşları veya iştirakleri, personeli, acentelerinden kaynaklanan açık veya imalı) ihmali bir yana açık olarak kanunen müsaade edilen azami kapsamda hariç tutar. Özellikle, ne HEMPEL A/S ve ne de onun yan kuruluşları veya iştirakleri bu web sitesinde kapsanmakta olan bilgi, malzeme veya grafiklerden kaynaklanan veya bağlantılı olarak hiçbir neticeden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır (herhangi bir özel, dolaysız, neticesel veya başka kayıp ve anlaşmayla ilgili ihmal veya başka haksız fiil dâhil olarak).

Üçüncü taraf web sitelerine linkler (hiper linkler)

Lütfen bu web sitesinde üçüncü tarafların web siteleri için olan bağlantıların sadece sizin erişim kolaylığınız için temin edildiğini ve HEMPEL A/S’nin ve/veya onun herhangi bir yan kuruluşu ve/veya iştirakinin kontrolü altında olmadığını biliniz. Özellikle bu üçüncü taraf bağlantıları HEMPEL A/S namına böyle üçüncü taraf sitelerinde mevcut olan ürünler ve/veya hizmetler konusunda veya böyle üçüncü taraf siteleri vasıtasıyla herhangi bir şekilde tercih veya kalite devri unsuru teşkil etmezler.

Ne HEMPEL A/S veya ne de onun herhangi bir yan kuruluşu veya iştiraki bu web sitesindeki veya böyle bağlanmış sitelerden erişilebilen üçüncü taraf sitelerinin kapsamı bakımından sorumlu tutulamazlar.

Gizlilik politikasi

Kullanıcı detaylarının kullanımı ve toplanması istatistiksel amaçlar için Hempel, web trafiğini değerlendirmek, teknik dizayn spesifikasyonlarını tespit etmek ve sistem performansını ya da problemli bölgeleri tespit etmek için kullanılan özel istatistikleri elde etmek amacıyla software programları kullanır.

Kişisel detaylar (örneğin: isim ve e-mail adresi) sadece bülten için imza veren ziyaretçilerden talep edilir.

Belirtilen bir amaca yönelik izin verilmeksizin, Hempel kişisel kimliği açığa çıkartacak herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilere satamaz, ticaretini ve değiş tokuşunu yapamaz.

LOADING