Hempafire Optima

Wodorozcieńczalna farba ogniochronna zoptymalizowana pod kątem skrócenia czasu budowy konstrukcji stalowej.

Od teraz zabezpieczenie dużych konstrukcji stalowych przed pożarem celulozowym można przeprowadzić w bardziej wydajny sposób. Wodorozcieńczalna farba ogniochronna Hempafire Optima 500 pomaga przyspieszyć proces malarski i realizację projektu, dzięki szybszemu schnięciu i mniejszej ilości wymaganych warstw.

Ponadto, Hempafire Optima 500 zapewnia skuteczność działania w różnych warunkach, w tym w gorącym i suchym klimacie. Zaawansowanie oraz wszechstronność farby sprawia, że idealnie nadaje się ona do realizacji dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, takich jak budowa centrów handlowych, lotnisk, stadionów sportowych czy magazynów.

Farbę testowano w warunkach pożaru trwającego do 180 minut, i zoptymalizowano aby zapewnić 120 minutową ochronę przed pożarem i ochronę antykorozyjną C3 w środowisku wewnętrznym. Wykonanie całego systemu ochronnego zajmuje dwa dni.*. W zależności od warunków projektu i zastosowania, system można aplikować na placu budowy lub w lakierni.

*Całkowity czas realizacji może się zmienić w zależności od indywidualnych warunków projektu.

Zwiększ produktywność dzięki szybszej aplikacji

Większa grubość suchej warstwy, nawet w wysokich temperaturach, pomaga zapewnić wymaganą ochronę przy mniejszej ilości warstw. Szybsze schnięcie powłok oznacza krótsze odstępy czasu między kolejnymi przemalowywaniami, co skraca czas realizacji projektu i zmniejsza koszty aplikacji.

Oszczędność dzięki konkurencyjnym wartościom grubości suchej warstwy farby

Hempafire Optima 500, farba zoptymalizowana specjalnie pod profile stalowe powszechnie używane w dużych projektach budownictwa cywilnego. Uzyskiwane grubości suchej warstwy (DFT) są konkurencyjne w stosunku do produktów innych firm. Zalecana grubość powłoki pozwala zmniejszyć zużycie farby oraz ilość aplikowanych warstw, a co za tym idzie skrócić czas realizacji projektu.

Większa wygoda dzięki zastosowaniu jednej farby dla wszystkich rodzajów profili stalowych

Możliwość stosowania jednego produktu dla profili otwartych i profili zamkniętyvh. Farba pozwala na uproszczenie specyfikacji oraz usprawnienie sposobu zarządzania projektem, szczególnie w realizacjach złożonych, w których występują konstrukcje mieszane. Dzięki farbie można również zoptymalizować łańcuchy dostaw i procesy operacyjne.

Poprawa wydajności dzięki sprawnej aplikacji

Hempafire Optima 500 charakteryzuje się dobrymi właściwościami aplikacyjnymi i wysoką zawartością części stałych, co oznacza mniejszą podatność na uszkodzenia, a zarazem lepszy wygląd i ograniczenie ilości poprawek.
LOADING