Hempadur Multi-Strength

Odkryj szybkoutwardzalne rozwiązanie

Kiedy robi się ciężko... 

Strefy instalacji morskich narażone na rozbryzgi to środowisko wysoce korozyjne Słona woda w połączeniu z tlenem, powtarzające zanurzenia i narażenie na oddziaływanie atmosfery, a także możliwe uderzenia i ścieranie powodują zniszczenia wszelkich powlekanych konstrukcji stalowych. Trudność w dostępie do tych miejsc oznacza, że konserwacja jakiejkolwiek powłoki jest niebezpieczna, czasochłonna i kosztowna. Aby zabezpieczyć twoje urządzenia i obniżyć koszty związane z konserwacją potrzebujesz solidnej i sprawdzonej powłoki której możesz zaufać.
Lepsze właściwości użytkowe dzięki niższej przepuszczalności wody
Ograniczenie uszkodzeń mechanicznych, podwyższona odporność na ścieranie i uderzenia
Niska szkodliwość dla środowiska dzięki niskiej emisji LZO
Wszechstronność pod kątem spełniania wymogów specyfikacji dzięki szerokiej gamie grubości suchej warstwy
Certyfikat spełniający wymogi normy ISO 12944-9:2018 w kategoriach CX, IM4 i CX/IM4
Wstępna klasyfikacja zgodnie z NORSOK M-501 (Edycja 6)

Szybkie utwardzanie zapewniające trwałą powłokę...

Bez rozpuszczalników, bez pęcherzy...

Reaktywne rozcieńczalniki produktów Hempadur Multi-Strength 35840 i 35842 zapewniają doskonałe właściwości aplikacyjne, ale bez niektórych wad występujących przy użyciu konwencjonalnych rozpuszczalników. Reaktywne rozcieńczalniki ulegają polimeryzacji jako składnik powłoki. W związku z tym nie mają negatywnego wpływu na fizyczne właściwości, takie jak odporność na uderzenia i twardość. Wynik? Poprawa czasu aplikacji powłok na powlekanych elementach i bardziej wytrzymałe wykończenie.

Produkty Hempadur Multi-Strength 35840 i 35842 o zawartości części stałych 98% i pigmentacji płatkami szklanymi są przeznaczone do aplikacji bez użycia rozpuszczalników. Eliminuje to potrzebę dodatku rozpuszczalnika, zmniejsza ryzyko uwięzienia rozpuszczalnika, co oznacza mniej pęcherzy, nawet jeśli powłoka jest nakładana przy dużej grubości suchej warstwy. Ale to nie wszystko: brak konieczności zastosowania rozpuszczalnika to także niższa emisja LZO i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko.
LOADING