Hempadur Avantguard® 860

Najwyższy stopień ochrony w najbardziej korozyjnych środowiskach

Opis

Hempadur Avantguard 860 to aktywowany, epoksydowy podkład wysokocynkowy spełniający wymagania poziomu 1, typ II SSPC Paint-20, 2019 oraz ISO 12944 część 5, 2018. Produkt jest w pełni zgodny z normą ASTM D520 typ II oraz Dyrektywą UE 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.

Właściwości

Ogranicza powstawanie korozji i zapewnia doskonałą ochronę galwaniczną stali. Szybkoschnący, ma krótki minimalny czas do nałożenia kolejnej warstwy. Doskonała wytrzymałość mechaniczna, również w temperaturach zmieniających się okresowo, ze zwiększoną tolerancją grubości zapewnioną dzięki wysokiej elastyczności oraz efektowi samonaprawiania się powłoki. Bardzo duża tolerancja na wysoką wilgotność względną podczas aplikacji. Utwardza się w temp. do -10°C [14°F].

Zalecane użycie

Hempadur Avantguard 860 to uniwersalny produkt do długotrwałej ochrony stali w środowiskach wysoko i ekstremalnie korozyjnych (ISO 12944 część 2). Nadaje się do ochrony w środowisku offshore. Jest to szybko utwardzająca się alternatywa dla wysokocynkowych krzemianów w środowisku atmosferycznym w temperaturze poniżej 160°C [320°F].

Rynki i zastosowania

Infrastruktura/Budynki użyteczności publicznej
Infrastruktura/Infrastruktura inne
Przemysł petrochemiczny/Sektor wydobywczy lądowy
Przemysł petrochemiczny/Sektor wydobywczy morski
Przemysł petrochemiczny/Sektor przetwórczy
Sektor Energetyczny/Sektor energetyczny
Segment wiatrowy/Wieże wiatrowe

Wyzwanie dla standardów ochrony przed korozją

Dzięki połączeniu cynku, pustych w środku szklanych kulek i naszego opatentowanego aktywatora, potrójna aktywacja z opatentowaną technologią Avantguard skutecznie aktywuje zawartość cynku.

Odkryj potrójną aktywację z opatentowaną technologią Avantguard

Niedroga energia o mniejszym wpływie na środowisko

Dowiedz się, jak wykorzystaliśmy Avantguard 860 do zapewnienia lepszej ochrony i najwyższej wydajności dla konstrukcji stalowych w nowej dużej elektrowni w Grecji.

Poznaj nasze produkty AvantguardHempadur Avantguard 550

Podkład epoksydowy z dodatkiem cynku, który zapewnia doskonałą ochronę przed korozją w środowiskach wysokokorozyjnych typu C5.

Hempadur Avantguard 750

Wszechstronny podkład epoksydowy wysokocynkowy zapewniający długotrwałą ochronę we wszystkich środowiskach korozyjnych.

Hempadur Avantguard 770

Epoksydowy podkład wysokocynkowy gwarantujący długotrwałą ochronę w trudnych warunkach korozyjnych i szczególnie przydatny do konserwacji.

LOADING