Hempadur Avantguard® 770

Długotrwała ochrona w trudnych warunkach korozyjnych

Opis

Hempadur Avantguard 770 to aktywowany, epoksydowy podkład wysokocynkowy spełniający wymagania poziomu 2, typ II SSPC Paint-20, 2019 oraz ISO 12944 część 5, 2018. Produkt jest w pełni zgodny z normą ASTM D520 typ II oraz Dyrektywą UE 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.

Właściwości

Ogranicza powstawanie korozji i zapewnia doskonałą ochronę galwaniczną stali. Szybkoschnący, ma krótki minimalny czas do nałożenia kolejnej warstwy. Doskonała wytrzymałość mechaniczna, również w temperaturach zmieniających się okresowo, ze zwiększoną tolerancją grubości zapewnioną dzięki wysokiej elastyczności oraz efektowi samonaprawiania się powłoki. Bardzo duża tolerancja na wysoką wilgotność względną podczas aplikacji. Utwardza się w temp. do -10°C [14°F].

Zalecane użycie

Hempadur Avantguard 770 jest zalecany jako uniwersalny podkład do długotrwałej ochrony stali w środowiskach silnie korozyjnych. Szczególnie nadający się do stosowania podczas konserwacji i w środowisku morskim.

Rynki i zastosowania

Infrastruktura/Budynki użyteczności publicznej
Infrastruktura/Infrastruktura inne
Infrastruktura/Mosty
Przemysł petrochemiczny/Sektor wydobywczy lądowy
Przemysł petrochemiczny/Sektor wydobywczy morski
Przemysł petrochemiczny/Sektor przetwórczy
Sektor Energetyczny/Sektor energetyczny
Segment wiatrowy/Wieże wiatrowe

Wyzwanie dla standardów ochrony przed korozją

Dzięki połączeniu cynku, pustych w środku szklanych kulek i naszego opatentowanego aktywatora, potrójna aktywacja z opatentowaną technologią Avantguard skutecznie aktywuje zawartość cynku.

Odkryj potrójną aktywację z opatentowaną technologią Avantguard

Czysta energia znad Bałtyku

Dowiedz się, jak wykorzystano Avantguard 770 do ochrony 70 potężnych turbin na dużej farmie wiatrowej na wybrzeżu północnych Niemiec.

Poznaj nasze produkty AvantguardHempadur Avantguard 550

Podkład epoksydowy z dodatkiem cynku, który zapewnia doskonałą ochronę przed korozją w środowiskach wysokokorozyjnych typu C5.

Hempadur Avantguard 750

Wszechstronny podkład epoksydowy wysokocynkowy zapewniający długotrwałą ochronę we wszystkich środowiskach korozyjnych.

Hempadur Avantguard 860

Epoksydowy podkład wysokocynkowy, który zapewnia najwyższy stopień ochrony w najbardziej korozyjnych środowiskach. Opracowany jako szybko utwardzająca się alternatywa dla nieorganicznych krzemianów cynku.

LOADING