Hempadur Avantguard® 550

Doskonała ochrona przed korozją w środowiskach wysokokorozyjnych typu C5

Opis

Hempadur Avantguard 550 jest aktywowanym, cynkowym epoksydowym podkładem spełniającym wymagania poziomu 3, typ II SSPC Paint-20, 2019. Hempadur Avantguard 550 funkcjonuje jako epoksyd wysokocynkowy, charakteryzujący się wyższą wytrzymałością mechaniczną. Produkt jest w pełni zgodny z normą ASTM D520 typ II oraz Dyrektywą UE 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych: podkategoria j.

Właściwości

Ogranicza powstawanie korozji i zapewnia bardzo dobrą ochronę galwaniczną stali. Szybkoschnący podkład ma krótki minimalny czas do nałożenia kolejnej warstwy. Doskonała wytrzymałość mechaniczna, również w temperaturach zmieniających się okresowo, ze zwiększoną tolerancją grubości zapewnioną dzięki wysokiej elastyczności oraz efektowi samonaprawiania się powłoki. Bardzo duża tolerancja na wysoką wilgotność względną podczas aplikacji. Utwardza się w temp. do -10°C [14°F].

Zalecane użycie

Hempadur Avantguard 550 jest zalecany jako uniwersalny podkład do długotrwałej ochrony stali w środowiskach silnie korozyjnych.

Rynki i zastosowania

Infrastruktura/Budynki użyteczności publicznej
Infrastruktura/Infrastruktura inne
Przemysł petrochemiczny/Sektor wydobywczy lądowy
Przemysł petrochemiczny/Sektor wydobywczy morski
Przemysł petrochemiczny/Sektor przetwórczy
Sektor Energetyczny/Sektor energetyczny

Wyzwanie dla standardów ochrony przed korozją

Dzięki połączeniu cynku, pustych w środku szklanych kulek i naszego opatentowanego aktywatora, potrójna aktywacja z opatentowaną technologią Avantguard skutecznie aktywuje zawartość cynku.

Odkryj potrójną aktywację z opatentowaną technologią Avantguard

Brabant Groep

Dowiedz się, w jaki sposób wykorzystano Avantguard 550 w Brabant Groep, zapewniając rozwiązanie szybkoschnące i łatwe w aplikacji.

Poznaj nasze produkty AvantguardHempadur Avantguard 750

Wszechstronny podkład epoksydowy wysokocynkowy zapewniający długotrwałą ochronę we wszystkich środowiskach korozyjnych.

Hempadur Avantguard 770

Epoksydowy podkład wysokocynkowy gwarantujący długotrwałą ochronę w trudnych warunkach korozyjnych i szczególnie przydatny do konserwacji.

Hempadur Avantguard 860

Epoksydowy podkład wysokocynkowy, który zapewnia najwyższy stopień ochrony w najbardziej korozyjnych środowiskach. Opracowany jako szybko utwardzająca się alternatywa dla nieorganicznych krzemianów cynku.

LOADING