Onze waarden

Onze waarden: Hempel at Heart

Onze waarden weerspiegelen de persoonlijkheid van onze bedrijfscultuur en toewijding aan onze klanten. Ze beschrijven wat het betekent om Hempel at Heart te hebben – en gepast te handelen.

 

Verbinden met klanten

Wat betekent dit voor u als onze klant?

We maximaliseren de relevantie van onze coatingoplossingen door verbinding te maken met klanten om een dieper inzicht te krijgen in hun behoeften. We gebruiken dit inzicht om onze middelen in te zetten waar ze de meeste waarde hebben, om onze oplossingen aan te passen aan lokale marktomstandigheden, en om sterke relaties op te bouwen met als doel de voorkeurspartner te worden.

Wat betekent dit voor u als onze werknemer?

Er wordt van u verwacht dat u uw rol in de waardeketen van de klant begrijpt en er verantwoordelijkheid voor neemt met het oog op het leveren van de meest vertrouwde oplossingen in de markt. Deze keten is slechts zo sterk als zijn zwakste schakel. Er wordt van u verwacht dat u onze manier van werken aan de orde stelt met als doel meer waarde te creëren voor onze klanten.

 

Voortdurend uitdagend

Wat betekent dit voor u als onze klant?

We streven ernaar om de beste te zijn in de coatingbranche door onszelf voortdurend uit te dagen om superieure oplossingen te leveren op een manier die de verwachtingen van onze klanten overstijgt. We doen dit door de grenzen van prestaties en bescherming te verleggen en door onze middelen op een slimmere en meer doeltreffende manier te gebruiken. We zijn altijd nieuwsgierig en nooit zelfvoldaan.

Wat betekent dit voor u als onze werknemer?

Er wordt van u verwacht te leven volgens het motto van J.C. Hempel: 'Het is de wil om te willen die de vaardigheid creëert om te doen' – wat bewijst dat u bereid en in staat bent om grenzen te verleggen en uzelf aan te passen aan veranderingen. Er wordt van u verwacht dat u morgen manieren vindt om de dingen nog beter en verantwoordelijker dan vandaag te doen, en dat u de moed en het initiatief toont om die dingen te laten gebeuren.

 

Maatschappelijk betrokken

Wat betekent dit voor u als onze klant?

We streven ernaar de middelen van Hempel te gebruiken om een positieve impact te hebben op de samenleving en ons extra hard in te zetten om voor onze mensen te zorgen in de overtuiging dat zij onze grootste troef zijn. We streven ernaar de ecologische voetafdruk van onze coatingoplossingen te verbeteren zonder af te doen aan de prestaties.

Wat betekent dit voor u als onze werknemer?

Hempel streeft ernaar om voor u te zorgen als lid van de Hempel-familie in de overtuiging dat onze mensen onze grootste troef zijn – en uw vaardigheid te belonen ongeacht ras, religie, geslacht of academische titel. In ruil wordt er van u verwacht diversiteit te waarden, te doen wat het juiste is ter ondersteuning van onze collega's, en om trots de inspanningen van Hempel te ondersteunen om een groter verschil te maken.

 

Vertrouwen kweken

Wat betekent dit voor u als onze klant?

Ons bedrijf is gebouwd op vertrouwen We verdienen het vertrouwen en loyaliteit van klanten door vertrouwd te zijn met superieure technische dienstverlening, en te erkennen dat coating een proces is en niet alleen een product. We verdienen dit vertrouwen door innovatie veilig te doen voelen, en door absolute consistentie te leveren waar dit zinvol is.

Wat betekent dit voor u als onze werknemer?

Er wordt van u verwacht dat u het vertrouwen van zowel klanten als collega's verdient door uw eerlijkheid, integriteit en professionalisme – en nooit iets doet dat de naam van Hempel kan schaden. Er wordt van u verwacht dat u het niet snel opgeeft wanneer een doelstelling is bepaald. Er wordt van u verwacht dat u ervoor zorgt dat Hempel consequent voldoet aan onze beloftes. In ruil vertrouwt Hempel erop dat u het juiste zult doen voor het bedrijf

LOADING