Cookies & Privacybeleid

Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan deze website (de ‘Website’), die u wordt aangeboden door Hempel (The Netherlands) BV (‘Hempel’). Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als bezoeker van deze Website, klant of leverancier, verzamelen, gebruiken en onthullen.

Als u solliciteert op een van de vacatures op onze Website, wordt er specifieke informatie over persoonsgegevens verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

1.1. Hempel verzamelt informatie over u wanneer u de Website gebruikt en/of contact met ons opneemt per e-mail, telefonisch, per post of op een andere manier. Deze informatie wordt meestal verzameld wanneer u online formulieren invult en verzendt (bijvoorbeeld contactformulieren), u zich aanmeldt voor marketingmaterialen of nieuwsbrieven en wanneer u uw gegevens verstrekt tijdens het contact dat u met Hempel hebt als bestaande of potentiële klant/leverancier of als contactpersoon bij een dergelijke klant/leverancier.

1.2. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, bedrijfsadres, functiebenaming, telefoonnummer en e-mailadres en uit informatie over diensten en producten die u of uw organisatie bij ons wil aanschaffen of aan ons gaat leveren. Voor klanten en leveranciers verwerkt Hempel daarnaast relevante facturatiegegevens (bijv. het btw-nummer en de aankoop-/leveringsgeschiedenis.)

1.3. Hempel kan ‘cookies’ gebruiken om informatie te verzamelen over uw bezoek aan de Website via uw IP-adres.

1.4. Hempel kan aanvullende informatie verzamelen gedurende de volledige periode dat Hempel een zakelijke relatie heeft met u of de organisatie waarvoor u werkt en kan u op andere manieren dan via dit Privacy beleid informeren over de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

2. HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

2.1. Hempel gebruikt de gegevens die wij via onze Website verzamelen om de diensten te verlenen waar u om hebt gevraagd, bijvoorbeeld om u marketingmaterialen of nieuwsbrieven te sturen of om uw vragen te beantwoorden die zijn verzonden via een contactformulier. Hempel gebruikt persoonsgegevens ook om marketingmateriaal en nieuwsbrieven te verzenden wanneer de gegevens aan ons worden verstrekt in campagnematerialen, tijdens exposities of als u ons hebt gevraagd deze diensten aan ons te verlenen.

2.2. Hempel gebruikt informatie over klanten of leveranciers en over u als contactpersoon om diensten of producten aan te bieden die uw organisatie bij ons heeft besteld of aan ons gaat leveren als leverancier. Af en toe gebruikt Hempel dergelijke informatie, ook over potentiële klanten, om andere producten of diensten aan te bieden, klanttevredenheidsenquêtes te verzenden of een nieuwe zakelijke relatie op te bouwen met u of uw organisatie.

2.3. Hempel deelt informatie met gelieerde ondernemingen binnen de Hempel-groep voor interne administratieve doeleinden. Een dergelijke gegevensoverdracht vindt bijvoorbeeld plaats wanneer dat nodig is voor de productie of bezorging van bestelde producten en diensten, wanneer een Hempel-onderneming marketingactiviteiten uitvoert namens andere Hempel-ondernemingen en wanneer het nodig is voor het verlenen van supportdiensten door een interne Hempel IT-servicedesk.

2.4. Hempel deelt ook gegevens met externe partijen wanneer dat relevant is voor de betreffende diensten. Meestal is dit het geval wanneer een externe organisatie marketingactiviteiten of klanttevredenheidsonderzoeken namens ons verricht, in het kader van noodzakelijke IT-diensten zoals datahosting of als de levering van producten wordt uitgevoerd door een externe transport onderneming.

2.5. Voor bovengenoemde doeleinden mogen de gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden. Hempel heeft echter overeenkomsten gesloten met ondernemingen en leveranciers buiten de EER; deze overeenkomsten waarborgen dat deze partijen de persoonsgegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met de Europese wetten betreffende gegevensbescherming.

3. GEBRUIK VAN COOKIES

3.1. Hempel registreert hoe u op deze Website navigeert, zodat Hempel meer informatie kan verzamelen over het gebruik van de Website. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de inhoud en functionaliteiten van de Website te verbeteren. Hempel verzamelt deze informatie met behulp van een bestand dat ‘cookie’ wordt genoemd. Een cookie is een tekstbestand dat door onze website naar uw browser wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer, telefoon of elk ander apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet. Cookies hebben vele toepassingen, maar in principe worden ze gebruikt voor het opslaan van informatie over uw internetgebruik.

3.2. Hempel gebruikt niet alleen zelf cookies, maar werkt ook samen met gerenommeerde bedrijven om ons te helpen analyseren hoe de Website wordt gebruikt en om deze te optimaliseren, zodat wij een zo goed mogelijke ervaring kunnen bieden. We bereiken dit door het gebruik van Google Analytics, een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (VS). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze Website gebruiken. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te beoordelen, om rapporten voor ons op te stellen over het Websitegebruik en om andere diensten te leveren die in verband staan met het gebruik van de Website en van internet. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

3.3. Cookies verwijderen zichzelf na een bepaald (variabel) aantal maanden, maar worden automatisch bijgewerkt wanneer u de website opnieuw bezoekt.

3.4. U kunt de instellingen van uw browser gebruiken om de cookies die op uw computer zijn opgeslagen te controleren en verwijderen. Als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, kunt u echter mogelijk niet alle functies van de Website gebruiken.

4. JURIDISCHE GRONDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

4.1. Hempel verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming wanneer u zich hebt aangemeld voor marketingmaterialen en nieuwsbrieven, die meestal in online vorm op onze Website of in de vorm van campagnematerialen aan u worden verstrekt. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingmaterialen of nieuwsbrieven op elk moment herroepen. Dit kunt u meestal doen via een ‘Afmelden’-knop in de voettekst van marketingmails. Verder kunt u zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar unsubscribe@hempel.com.

4.2. Voor zover toegestaan, kan Hempel u ook marketingmaterialen/klanttevredenheidsenquêtes toezenden of contact met u opnemen voor het opbouwen of voortzetten van een zakelijke relatie met de organisatie waarvoor u werkt. Hempel verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer Hempel er een rechtmatig belang bij heeft en wanneer uw fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang, bijvoorbeeld als u een contactpersoon bij onze (potentiële) klant bent en Hempel meent dat de kennisgeving relevant is voor de organisatie waarvoor u werkt.

4.3. Als u een klant of leverancier bent, verwerkt Hempel uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die Hempel met u heeft gesloten. Als u een contactpersoon bij onze klant/leverancier bent, verwerkt Hempel doorgaans ook uw persoonsgegevens om een dergelijke overeenkomst ten uitvoer te leggen. Hempel vraagt u niet om toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor het beheer van een dergelijke klantrelatie. Hempel meent dat deze verwerkingsmethode u op geen enkele wijze benadeelt.

4.4. De verwerking van facturatiegegevens, zoals het btw-nummer en de aankoop-/leveringsgeschiedenis, is nodig om wettelijke plichten op het gebied van belasting en boekhouding te vervullen.

4.5. Door onze Website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.

5. BEVEILIGING

5.1. Hempel heeft passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hempel bewaart persoonsgegevens op servers in beveiligde faciliteiten en onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geëvalueerd. Uw persoonsgegevens zijn onder andere beveiligd door antivirussoftware en firewalls.

5.2. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor werknemers die deze in het kader van hun werk moeten raadplegen en Hempel waarborgt dat eventuele externe dienstverleners die toegang hebben tot persoonsgegevens zich aan strenge geheimhoudingseisen houden.

5.3. De overdracht van informatie via het internet is helaas niet geheel veilig. Hoewel Hempel zich inspant om uw gegevens te beschermen, kan Hempel de veiligheid van gegevens die via het internet (bijvoorbeeld via deze Website) worden verzonden niet garanderen. Elke verzending van gegevens is dus op eigen risico.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

6.1. Hempel kan links aanbieden naar andere websites als Hempel meent dat die interessant voor u kunnen zijn. Denk er echter aan dat Hempel niet verantwoordelijk is voor de inhoud of privacy praktijken van deze andere websites. Hempel adviseert gebruikers om goed op te letten wanneer ze de Website van Hempel verlaten en om de privacy verklaringen te lezen van andere websites die uw persoonsgegevens verzamelen.

7. UW RECHTEN

7.1. Hempel bewaart deze informatie niet langer in zijn systemen dan nodig is voor het doel waarvoor de informatie werd verzameld. 7.2. U hebt het recht om op elk moment een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Hempel over u heeft of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens. 7.3. Als u vragen hebt over privacy of een van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar hempel@hempel.com.

U kunt ook een schrijven sturen naar:

HEMPEL (THE NETHERLANDS) B.V.

Karel Doormanweg 7c

3115 JD Schiedam

The Netherlands

8. HERZIENING VAN DIT PRIVACYBELEID

8.1. Hempel kan dit Privacy beleid op elk moment bijwerken. Nieuwe versies worden op deze Website gepubliceerd.

LOADING