Πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό


Φυλλάδια λύσεων και συστημάτων

Avantguard - Αστάρια ενεργοποιημένου ψευδαργύρου
Hempacore - Παθητική πυροπροστασία
Hempafire Pro 315 - Παθητική πυροπροστασία

Μελέτες εφαρμογών

Οι επιστρώσεις μας επιλέγονται καθημερινά για την προστασία δομών και περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρο τον κόσμο. Εξερευνήστε τα παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών και μάθετε περισσότερα για τα έργα μας.

Φυλλάδιο αγορών δραστηριοποίησης

Υποδομές

Γέφυρες
Αθλητικά κέντρα & στάδια
Κλάδος Μεταφορών
Υποδομές
Κοινωφελή έργα
Εξόρυξη και κατεργασία ορυκτών

Αιολική ενέργεια

Λύσεις για μονάδες παραγωγής αιολικής ενέργειας

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο

Λύσεις για τους κλάδους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Υποστηρικτικό υλικό για τα προϊόντα της Hempel

Ετήσια έκθεση 2021
Παρουσίαση εταιρείας

Εργαλεία

Μετατροπέας χρωμάτων
LOADING