Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι επιστρώσεις;

Οι επιστρώσεις κάνουν μερικά καταπληκτικά και εξαιρετικά σημαντικά πράγματα

Οι επιστρώσεις προστατεύουν τον κόσμο μας και το περιβάλλον μας

Οι επιστρώσεις προστατεύουν τις κατασκευές από τη διάβρωση. Χωρίς αυτές, τα κτίρια, η υποδομή και ο εξοπλισμός μας θα σκούριαζαν ή θα κατέρρεαν, δημιουργώντας σύντομα την ανάγκη αντικατάστασής τους με τεράστιο κόστος για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους του πλανήτη.

Υπάρχουν, όμως, και άλλοι τρόποι μέσω των οποίων οι επιστρώσεις προστατεύουν το περιβάλλον. Χωρίς ειδικές υδροδυναμικές επιστρώσεις κύτους, για παράδειγμα, τα πλοία θα χρειάζονταν περισσότερο καύσιμο κατά την πλεύση και η ναυτιλιακή βιομηχανία θα απελευθέρωνε 70 εκατομμύρια επιπλέον τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο.

Οι επιστρώσεις εξοικονομούν στην οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο

Σύμφωνα με μελέτη, της NACE International, η διάβρωση κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 2.5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κάθε χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 3.4% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Η ίδια μελέτη διαπιστώνει ότι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη της διάβρωσης - συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης χρήσης επιστρώσεων - θα εξοικονομούσε 375 έως 875 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επιστρώσεις βελτιώνουν τη διάθεσή μας

Οι πολύχρωμες επιστρώσεις κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο. Επιδρούν, επίσης, θετικά στη διάθεσή μας. Τα ειδικά σχέδια χρωμάτων στα σχολεία, για παράδειγμα, συμβάλλουν στη βελτίωση της συγκέντρωσης των μαθητών, ενώ τα προσεκτικά επιλεγμένα χρώματα στα νοσοκομεία βοηθούν τους ανθρώπους να βιώνουν θετικά συναισθήματα.

Οι επιστρώσεις προστατεύουν τη ζωή των ανθρώπων

Διατηρώντας τις δομές και τον εξοπλισμό σε καλή κατάσταση, οι επιστρώσεις συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας των υποδομών, των κτιρίων και του εξοπλισμού μας, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται πολλά από τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Ωστόσο, ο θετικός αντίκτυπος των επιστρώσεων δεν είναι πάντοτε ορατός: πολλές φορές κρύβεται κάτω από την επιφάνεια.

Πολλά σύγχρονα κτίρια, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν παθητικές επιστρώσεις πυρασφάλειας. Γιατί; Επειδή αυτές οι επιστρώσεις μονώνουν τον δομικό χάλυβα από την υπερβολική θερμότητα. Ως αποτέλεσμα, τα κτίρια μπορούν να παραμείνουν όρθια έως και δύο ώρες περισσότερο κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο για να πραγματοποιηθεί η εκκένωση και να τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας μας
Διαβάστε τι κάνουμε για να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα

Μάθετε περισσότερα

Παρουσίαση Hempel
Ετήσια έκθεση 2021 της Hempel
LOADING