Επιστρώσεις χαμηλής περιεκτικότητας σε ΠΟΕ

Χαμηλότερες εκπομπές με επιστρώσεις χαμηλής περιεκτικότητας σε ΠΟΕ

Οι αυξανόμενες πιέσεις στο περιβάλλον οδηγούν τις ρυθμιστικές αρχές στην εφαρμογή αυστηρότερων ορίων ΠΟΕ για κάθε είδος βιομηχανικής δραστηριότητας. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ειδικά σε κλειστούς χώρους όπου εμφανίζονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ΠΟΕ.

Υδατοδιαλυτά (waterborne) και υβριδικά (hybrid) χρώματα επίστρωσης για μείωση ΠΟΕ

Η Hempel παράγει και αναπτύσσει υδατοδιαλυτά χρώματα εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων υψηλής απόδοσης και χαμηλής περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, βοηθώντας τους εφαρμοστές και τους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές ΠΟΕ.

Πρότυπα πράσινων κτιρίων

Τα προϊόντα Hempel συμβάλλουν στην απόκτηση credits για τα πρότυπα πράσινων κτιρίων LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων παγκοσμίως, καθώς και το σύστημα αξιολόγησης βιωσιμότητας BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Τα προϊόντα Hempel μπορούν επίσης να προωθήσουν την εναρμόνιση της επιχείρησής σας με διάφορα τοπικά συστήματα συμμόρφωσης - DGNB στη Γερμανία ή HQE στη Γαλλία.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα μας με χαμηλή περιεκτικότητα σε ΠΟΕ με τις καλύτερες πωλήσεις

Επιλέξτε ένα προϊόν χαμηλής περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που πληροί όλες τις απαιτήσεις του έργου επίστρωσης. Υπολογίστε τις εκπομπές ΠΟΕ.

LOADING