Juridisk erklæring

Generelt

Oplysninger, materialer og grafik på denne hjemmeside kan ændres uden forudgående varsel.

Selvom hjemmesiden bliver opdateret regelmæssigt, kan de tilgængelige oplysninger, materialer og grafiske informationer være ufyldestgørende, forældede eller ukorrekte. HEMPEL A/S står til rådighed på tlf. 4593 3800 med yderligere oplysninger, før der eventuelt tages skridt på baggrund af oplysninger, der fremgår af denne hjemmeside.

Oplysningerne på denne hjemmeside er udformet som en opfordring til at give tilbud og må ikke tolkes som et tilbud i sig selv.

Enhver handel sker i henhold til HEMPEL A/S "Almindelige Salgs- , Leverings- og Servicebetingelser".

Varemærker

HEMPEL A/S"" samt andre navne og logoer, der benyttes i relation til produkter og serviceydelser fra HEMPEL A/S, dets datterselskaber og koncernforbundne selskaber, og som fremgår af denne hjemmeside, er varemærker eller registrerede varemærker og tilhører HEMPEL A/S og/eller dets datterselskaber og/eller koncernforbundne selskaber.

Copyright

Bortset fra det nedenfor under (1) - (3) anførte, er kopiering eller ændring af alle eller en del af de oplysninger, materialer og grafiske informationer, der er tilgængelige på denne hjemmeside, eller indarbejdelse heraf i et andet værk, ikke tilladt under nogen form.

1. Udskrivning og/eller downloading af uddrag af oplysningerne, materialerne eller grafikken på denne hjemmeside til ikke-kommercielle formål og oplysningsformål i egen organisation;

2. Kopiering (herunder i form af elektronisk post) af oplysninger, materialer eller grafik på denne hjemmeside,som er beregnet til at blive sendt til tredjemand for af denne at blive benyttet til ikke-kommercielle formål og oplysningsformål under forudsætning af, at HEMPEL A/S skriftligt anføres som kilde til de pågældende oplysninger, materialer eller grafiske informationer, og at de pågældende oplysninger, materialer eller grafiske informationer gives med forbehold af betingelserne i denne erklæring; og

3. Udskrivning og/eller downloading af uddrag og/eller kopiering (herunder i form af elektronisk post) af oplysninger, materialer og grafik på denne hjemmeside til undervisningsformål under forudsætning af, at der indhentes forudgående skriftlig tilladelse hertil fra HEMPEL A/S.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger, materialer og grafik på denne hjemmeside er anbragt med udtrykkeligt forbehold af rettighederne hertil, og ingen rettigheder kan afledes af de pågældende oplysninger, m.v.

Hverken HEMPEL A/S eller dets datterselskaber eller andre koncernforbundne selskaber skal anses for at have afgivet hverken ex- eller implicitte indeståelser eller garantier i forbindelse med oplysningerne, materialerne og grafikken på denne hjemmeside, som i god tro og efter HEMPEL A/S' bedste overbevisning er udarbejdet til oplysningsformål.

HEMPEL A/S samt alle dets datterselskaber og koncernforbundne selskaber fraskriver sig udtrykkeligt i størst mulige omfang enhver form for ansvar vedrørende eller i forbindelse med oplysninger, materialer eller grafik på denne hjemmeside. I særdeleshed hæfter hverken HEMPEL A/S eller nogen af dets datterselskaber eller koncernforbundne selskaber for eventuelle indirekte følger, som kan henføres til oplysninger, materialer eller grafik på denne hjemmeside.

Politik om privatlevets fred

Indsamling og anvendelse af brugeroplysninger

Hempel anvender i statistisk øjemed softwareprogrammer til at generere statistiske oversigter, der benyttes til at vurdere internettrafikken, fastlægge tekniske designspecifikationer og bestemme systemets ydeevne eller identificere problemområder.

Personoplysninger (f.eks. navn og e-mail-adresse) indsamles kun fra besøgende, der tilmelder sig nyhedsbrevet.

Hempel hverken sælger, handler med eller udveksler eller gør på anden måde identificerbare personoplysninger tilgængelige for tredjemand, medmindre Hempel har indhentet konkret tilladelse til et bestemt formål.

Links til andre hjemmesider (hyperlink)

Links på denne hjemmeside til andre hjemmesider er kun indsat som en hjælp og er ikke underlagt HEMPEL A/S eller nogen af dets datterselskaber eller andet koncernforbundet selskab. Disse links til andre hjemmesider er ikke på nogen måde udtryk for, at HEMPEL A/S foretrækker eller godkender kvaliteten af de pågældende hjemmesider eller de produkter og/eller serviceydelser, der tilbydes på eller gennem disse hjemmesider.

Hverken HEMPEL A/S eller dets datterselskaber eller andre koncernforbundne selskaber hæfter for indholdet af andre hjemmesider, der er tilgængelige fra links på denne hjemmeside eller fra links på sådanne linkede hjemmesider.

LOADING