Hempels bidrag til den blomstrende hollandske industri for vedvarende energi

Hempel har cementeret sit forhold til projektansvarlige TenneT ved at male to af deres offshore vindmølleparker.
Under projektet med TenneT og HSM Offshore BV har Hempel på flere måder vundet nyt terræn. Holland giver en stadig større andel af deres energimix til offshore vindmølleparker. Før 2023 agter den Hollandske regering at forbinde 3.500 MW offshore vindkraft fra Borssele, hollands kyst (vest) og hollands kyst (nord) til fastlandet. TenneT er udvikler og driftsansvarlig for det hollandske højspændingsnet på land og til vands, så de har fået til opgave at indsamle denne nye energi og transportere den sikkert til land.
Nordsøen er et barskt, korroderende miljø, og derfor er kravene til malinger høje. Den projektansvarlige ønskede en meget holdbar beskyttelse, som opfylder dens formål i mindst 25 år. Hempel fik sin sag for da de skulle bevise, at deres malinger under så barske vilkår var bedre end konkurrentens. Men takket være en flot team-indsats fra Protective salgsteamet og Global Key Account Management lykkedes det os at opnå det.
En væsentlig faktor for vores succes var vores support i forbindelse med anskaffelse, projekt og teknik, som vi kunne tilbyde TenneT og producenten HSM Offshore BV - men i sidste ende viste malingerne sig selvfølgelig at være det afgørende. Der opstod faktisk en interessant udvikling gennem nogle af vores diskussioner med kunden. De analyserede sammen den pågældende park og besluttede, at visse zoner ville kræve et andet system end det, der var beskrevet i den oprindelige plan. Hempel blev på den måde en integreret del af designprocessen. Malingen der blev valgt til transformatorstationen, var vores Hempadur Multi-Strength GF 35840, en polyamin-addukt hærdet epoxymaling forstærket med glasflager, der giver hårdfør, slag- og slidbestandig beskyttelse mod havvand. Primeren der blev valgt til platformen var Hempadur Avantguard 770, en alsidig to-komponent , aktiveret zink epoxyprimer til langvarig beskyttelse af stål i stærkt korroderende miljøer. Vores malingsystem lever op til NORSOK standarderne.
Som en glædelig afslutning på dette projekt fik Hempel til opgave at male den anden transformatorstation, som HSM Offshore BV har ansvar for – uden tvivl en god indikation på kundens tillid til vores arbejde. Hempel vil levere yderligere 40.000 liter maling til dette projekt.
 
LOADING